Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10780)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 10780 položek
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 16038x
Shodnost trojúhelníků
Prezentace obsahující věty o shodnosti trojúhelníků a následné příklady.
předškolní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 3909x
Tráva a žebříky
Jedná se o pracovní list pro starší předškolní děti. Procvičí si nejprve vertikální a poté horizontální čáru. Před…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 8517x
Spojování teček
Jedná se o pracovní list pro školní děti. Jde o spojování teček dle zadané předlohy. Úkoly po sobě následují logicky od…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 12367x
Podobnost rovinných útvarů
Prezentace, v níž je zaveden pojem podobnosti rovinných útvarů, poměr podobnosti. Obsahuje příklady na procvičení…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 5818x
Zápis velkých čísel a Pythagorova věta
Pracovní list pro 8. ročník obsahuje zápis velkých čísel ve tvaru mocnin deseti, Pythagorovu větu v praxi a křížovku.…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 6. 2008 0x 7769x
Hodiny
Jedná se o pracovní list, s jehož pomocí se žáci učí orientovat v čase. Na pravé straně listu jsou ručičky, které si…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 6. 2008 0x 8162x
Dny v týdnu
Jedná se o pracovní list, který slouží k procvičování dnů v týdnu. Žáci si vystříhají kartičky se jmény dnů, které…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 12282x
Aprílová škola
Děti doplňují tajenku se jménem autora básně pomocí otázek na slovní druhy, vyskytující se v daném díle. Dále doplňují…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 8252x
Slovní úlohy pro 9. ročník
Slovní úlohy zaměřené na EVVO pro 9. ročník. Slovní úlohy z praxe - dopravní nehody.
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 11206x
Najdeš stylistické nedostatky?
Žák vyhledá stylistické nedostatky (především opakování slovesa mít) v popisu a s pomocí obrázku napíše vlastní text.
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 4753x
Pohádkový malíř z Krkonoš
Pracovní list ve formě vypravování autora v 1. osobě. Žáci podle nápověd hledají jméno autora a názvy jeho děl, plní…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 6316x
Pohádková babička
Pracovní list ve formě vypravování autora v 1. osobě. Žáci podle nápověd hledají jméno autorky a názvy jejích děl, plní…
Zobrazeno 12 z 10780 položek