Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10766)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 10766 položek
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 4068x
Bieblova Škála
Pracovní list pro práci s textem Bieblovy básně Škála. Úkoly ve formě nedokončených vět pomáhají žákům v tom, aby…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 7723x
Rovnost versus rovnice
Prezentace vhodná na úvod učiva o lineárních rovnicích. Na několika příkladech si žáci zopakují a ujasní pojmy -…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 1x 9318x
Matematické chvilky pro 6. ročník
Matematické tajenky - početní operace s přirozenými a desetinnými čísly. Dvanáct tajenek odhalí města UNESCO České…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 1x 19264x
Desetinná čísla a desetinné zlomky
Pracovní list pro žáky 6. ročníku. Poznávání desetinných čísel, zápis desetinných čísel desetinným zlomkem a naopak.…
základní vzdělávání
10. 6. 2008 0x 19188x
Podobnost trojúhelníků
Prezentace zavádí věty o podobnosti trojúhelníků. Obsahuje příklady na procvičení i s řešením spolu s pracovním listem…
předškolní vzdělávání
9. 6. 2008 2x 4300x
Kopečky, jámy a tašky
Jedná se o pracovní list pro předškolní děti. Na začátku je třeba zkontrolovat, zda děti správně drží tužku, a udělat s…
základní vzdělávání
9. 6. 2008 0x 10647x
Animals - pracovní list, didaktická hra
Pracovní list - procvičování názvů zvířat formou křížovky, doplněno obrázky. Jako příloha didaktická hra - jednoduché…
základní vzdělávání
9. 6. 2008 1x 10248x
Olympijské hry
Doplňovací cvičení z ČJ týkající se učiva 4. třídy. Pracovní list obsahuje také úkoly k další práci s textem a anketu.
základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 4195x
Kris kros (řada vyjmenovaných slov po s)
Žák procvičuje psaní základních tvarů a řady vyjmenovaných slov po s.
základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 4342x
Kris kros (řada vyjmenovaných slov po p)
Žák procvičuje psaní základních tvarů a řady vyjmenovaných slov po p.
předškolní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 5477x
Obrazce
V prvním úkolu pracovního listu se děti učí určovat větší a menší počet, rozlišovat mezi méně a více. V druhém úkolu…
základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 6064x
Souhlásky - psaní a výslovnost v ruštině
Pracovní list je zaměřen na základní pravopisné a fonetické jevy týkající se souhlásek v ruském jazyce. Žáci si pod…
Zobrazeno 12 z 10766 položek