Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10747)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 10747 položek
základní vzdělávání
20. 6. 2008 0x 4332x
Kris kros (řada vyjmenovaných slov po m)
Žák procvičuje psaní základních tvarů a řady vyjmenovaných slov po m.
základní vzdělávání
17. 6. 2008 0x 11395x
Baroko
Pracovní list k zápisu o baroku. Žáci vyhledávají informace a třídí je dle daného schématu.
základní vzdělávání
17. 6. 2008 0x 9648x
Lichoběžníky
Prezentace slouží jako pomůcka při výuce na téma lichoběžník. Jsou uvedeny druhy lichoběžníků, konstrukce, obvod a…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 15249x
Shodnost trojúhelníků
Prezentace obsahující věty o shodnosti trojúhelníků a následné příklady.
předškolní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 3842x
Tráva a žebříky
Jedná se o pracovní list pro starší předškolní děti. Procvičí si nejprve vertikální a poté horizontální čáru. Před…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 8142x
Spojování teček
Jedná se o pracovní list pro školní děti. Jde o spojování teček dle zadané předlohy. Úkoly po sobě následují logicky od…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 11702x
Podobnost rovinných útvarů
Prezentace, v níž je zaveden pojem podobnosti rovinných útvarů, poměr podobnosti. Obsahuje příklady na procvičení…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 5657x
Zápis velkých čísel a Pythagorova věta
Pracovní list pro 8. ročník obsahuje zápis velkých čísel ve tvaru mocnin deseti, Pythagorovu větu v praxi a křížovku.…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 6. 2008 0x 7583x
Hodiny
Jedná se o pracovní list, s jehož pomocí se žáci učí orientovat v čase. Na pravé straně listu jsou ručičky, které si…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 6. 2008 0x 7851x
Dny v týdnu
Jedná se o pracovní list, který slouží k procvičování dnů v týdnu. Žáci si vystříhají kartičky se jmény dnů, které…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 12119x
Aprílová škola
Děti doplňují tajenku se jménem autora básně pomocí otázek na slovní druhy, vyskytující se v daném díle. Dále doplňují…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 7107x
Slovní úlohy pro 9. ročník
Slovní úlohy zaměřené na EVVO pro 9. ročník. Slovní úlohy z praxe - dopravní nehody.
Zobrazeno 12 z 10747 položek