Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10686)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 10686 položek
základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 4089x
Kris kros (řada vyjmenovaných slov po s)
Žák procvičuje psaní základních tvarů a řady vyjmenovaných slov po s.
základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 4260x
Kris kros (řada vyjmenovaných slov po p)
Žák procvičuje psaní základních tvarů a řady vyjmenovaných slov po p.
předškolní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 5344x
Obrazce
V prvním úkolu pracovního listu se děti učí určovat větší a menší počet, rozlišovat mezi méně a více. V druhém úkolu…
základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 5781x
Souhlásky - psaní a výslovnost v ruštině
Pracovní list je zaměřen na základní pravopisné a fonetické jevy týkající se souhlásek v ruském jazyce. Žáci si pod…
základní vzdělávání
5. 6. 2008 1x 17058x
Já a moje rodina
Jedná se o pracovní list týkající se základních údajů o žákovi a jeho rodině. V listě žáci doplňují svoji adresu, místo…
základní vzdělávání
3. 6. 2008 0x 6623x
Procvičování posloupnosti matematických operací
Předem připravený pracovní list, ve kterém lze volit nastavení čísel.
základní vzdělávání
3. 6. 2008 1x 12088x
Redoxní reakce
Prezentace nabízí vysvětlení elementárních pojmů spojených s pochopením oxidačně redukčních rovnic z hlediska správného…
základní vzdělávání
1. 6. 2008 0x 10247x
Různé podoby poezie
Žáci se seznamují s možnostmi básnického vyjádření, učí se porozumět poezii a vytvářejí si vlastní vztah k poezii.…
základní vzdělávání
1. 6. 2008 0x 6263x
Matematická pověst - Svídnice
Pracovní list, ve kterém se žák seznamuje s pověstí, řeší matematické posloupnosti, pátrá v historii českých zemí,…
základní vzdělávání
1. 6. 2008 0x 11009x
Sexuální deviace
Žák si osvojí základní poznatky z oblasti sexuálních deviací. Žáky rozdělíme do 4 skupin – každé z nich rozdáme jeden…
základní vzdělávání
31. 5. 2008 0x 23024x
Druhá mocnina a odmocnina
Prezentace přibližující pojmy druhá mocnina a odmocnina. Společně se žáky odvozujeme pravidla počítání s druhou…
základní vzdělávání
31. 5. 2008 0x 5038x
Válec v praxi
Pracovní list pro žáky 8. ročníku s tematikou vodních zdrojů.
Zobrazeno 12 z 10686 položek