Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10766)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 10766 položek
základní vzdělávání
27. 7. 2008 0x 10950x
Soustava lineárních rovnic - řešení sčítací metodou
Prezentace popisující postup řešení soustavy lineárních rovnic sčítací metodou a navazující na prezentaci Soustava…
základní vzdělávání
27. 7. 2008 2x 15395x
Soustava lineárních rovnic - řešení dosazovací metodou
Prezentace vysvětlující pojem soustava dvou lineárních rovnic s dvěma neznámými a jejich řešení a popisující postup…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 1x 6606x
Začínáme s kooperativní výukou
Tyto materiály poslouží k celoročnímu užívání při práci v kooperativních skupinách. Je vhodné poskytnout je žákům na…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 0x 9963x
Matematické tajenky - celá a desetinná čísla
Mezipředmětové vztahy - tajenky obsahující letopočty z učiva dějepisu, literatury a výtvarné výchovy. Procvičování…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 0x 4135x
Měření fyzikálních veličin 2
Prezentace s otázkami k tématu "Měření fyzikálních veličin" pro 6. ročník, včetně správných odpovědí.…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 3x 5151x
Měření fyzikálních veličin 1
Připravená šablona se zadáním otázek k tématu "Měření fyzikálních veličin" z učiva fyziky pro 6. ročník.…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 2x 7266x
Vedení elektrického proudu v plynech
Prezentace v PowerPointu digitálně zpracovává téma „Vedení elektrického proudu v plynech“ z učebnice Fyzika pro 9.…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 0x 25684x
Pythagorova věta
Prezentace obsahuje vysvětlení a důkaz Pythagorovy věty. Příklady na procvičení spolu s řešením jsou doplněny pracovním…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 0x 4912x
Tvořivé procvičování vyjmenovaných slov - Z
Procvičování vyjmenovaných slov po Z v mřížkách, obrázkových skládankách a rébusech.
základní vzdělávání
22. 7. 2008 2x 20448x
Desetinná čísla (6. ročník)
Pracovní list pro žáky k procvičení násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a přirozeným číslem. Obsahuje slovní…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 2x 4250x
Konstrukce rovnoběžníku 2
Prezentace - Zopakování základních vlastností rovnoběžníku. Konstrukce rovnoběžníku zadaného jednou stranou a dvěma…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 0x 11935x
Převody jednotek objemu 2
Prezentace rozšiřující učivo převodů jednotek objemu o jednotky vedlejší. S příklady na procvičení.
Zobrazeno 12 z 10766 položek