Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (193)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 193 položek
základní vzdělávání
14. 1. 2011 2x 9027x
Vyjmenovaná slova – puzzle
Prostřednictvím jednoduché skládanky připomínající puzzle si žáci procvičují vyjmenovaná slova. Vedle sebe jsou…
základní vzdělávání
12. 1. 2011 0x 7907x
Úly - druhy číslovek
Didaktická hra zaměřená na procvičování druhů číslovek. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem…
základní vzdělávání
12. 1. 2011 0x 23306x
Vyjmenovaná slova – procvičování
Pracovní list slouží k procvičení vyjmenovaný slov. Žáci si učivo hravou formou procvičují a upevňují.
základní vzdělávání
11. 1. 2011 2x 23012x
Slova mnohoznačná
Tento pracovní list slouží k procvičení učiva o mnohoznačných slovech. Obsahuje 5 různých úkolů spolu s jejich řešením.
základní vzdělávání
27. 12. 2010 0x 19743x
Vyjmenovaná slova – sada prověrek
Materiál obsahuje sadu prověrek z jednotlivých skupin vyjmenovaných slov a slov příbuzných.
základní vzdělávání
23. 12. 2010 0x 14143x
Vycházka do lesa
Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen …
základní vzdělávání
23. 12. 2010 0x 18815x
Obojetné souhlásky
Soubor pracovních listů na procvičování i/y po obojetných souhláskách. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají…
základní vzdělávání
23. 12. 2010 0x 30355x
Koncovky podstatných jmen
Jedná se o soubor pracovních listů na procvičování i/y v koncovkách podstatných jmen. Žáci na učitelem vybraný řádek…
základní vzdělávání
21. 12. 2010 0x 9124x
Slova stejného a opačného významu
Materiál přispívá k rozšiřování slovní zásoby a zároveň vede k procvičování a upevňování učiva o slovech souznačných a…
základní vzdělávání
20. 12. 2010 0x 10835x
Vybíjená - věta jednoduchá a souvětí
Žák si pomocí pracovních listů procvičí určování vět jednoduchých a souvětí. Zopakuje si druhy vět, bude tvořit souvětí…
základní vzdělávání
17. 12. 2010 0x 8907x
Dopis – spisovná a nespisovná slova
Žák bude k obrázkům z dopisu připisovat spisovné i nespisovné výrazy. Bude pracovat s chybou, vybarvovat čtveřice…
základní vzdělávání
16. 12. 2010 0x 4517x
Slova složená – karty a aktivity
Materiál obsahuje 12 obrázků, jejichž pojmenování je slovem složeným, dále kartičky se slovy k jednotlivým obrázkům a…
Zobrazeno 12 z 193 položek