Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (84)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 84 položek
základní vzdělávání
14. 10. 2010 0x 9590x
Lichokopytníci a sudokopytníci
Poznávací test prověřující znalosti z tématu lichokopytníků a sudokopytníků.
základní vzdělávání
4. 10. 2010 0x 5028x
Spidermanova osmisměrka
Pracovní list slouží ke zopakování učiva o pavoukovcích zábavnou formou. Žák doplní odpovědi na otázky a následně je…
základní vzdělávání
30. 9. 2010 0x 8942x
Paryby – žraloci
Při vyplňování pracovního listu na téma paryby - žraloci si žáci zopakují jejich stručnou charakteristiku, základní…
základní vzdělávání
27. 9. 2010 0x 6133x
Živočichové savan
Prezentace, která slouží k seznámení žáků s živočichy savan. Obohaceno fotografiemi, úkoly a pracovním listem.
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 3710x
Risk - měkkýši
Opakování měkkýšů pro celou třídu zábavnou formou. Žáky rozdělíme do tří skupin, které si střídavě vybírají otázky. Na…
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 6391x
Hádej, kdo jsem – bezobratlí
Opakování učiva o bezobratlých živočiších (prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci) určováním zástupců…
základní vzdělávání
23. 9. 2010 0x 5206x
Kruhoústí
Při vyplňování pracovního listu na téma kruhoústí (bezčelistnatci) si žáci zopakují jejich stručnou charakteristiku,…
základní vzdělávání
22. 9. 2010 0x 11489x
Ploštěnci
Tato prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora výuky ploštěnců v hodinách přírodopisu.
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 5504x
Žahavci
Pracovní list na opakování základních skupin žahavců a rozdílů mezi nimi. List obsahuje úlohy na přiřazení druhů podle…
základní vzdělávání
10. 8. 2010 1x 3186x
Jak dobře znám zvířátka?
Pracovní list je učen pro žáky druhých tříd. Zaměřuje se na zvířátka žijící ve vodě, v lese a u lidských obydlí. U…
základní vzdělávání
19. 7. 2010 0x 6689x
Risk - poznáváme ryby, obojživelníky a plazy
Vědomostní soutěž, která by měla sloužit k opakování a poznávání zástupců ryb, obojživelníků a plazů.
základní vzdělávání
14. 7. 2010 1x 16835x
Plazi
Prezentace sloužící jako obrazová a textová podpora k výuce plazů. V případě nefunkčnosti videa v prezentaci využijte…
Zobrazeno 12 z 84 položek