Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (253)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 253 položek
základní vzdělávání
25. 8. 2011 0x 12039x
Ferda mravenec – čtení s porozuměním
Materiál byl vytvořen pro žáky 3. ročníku tak, aby podporoval čtení zaměřené na porozumění textu a vyhledávání…
základní vzdělávání
25. 8. 2011 0x 3473x
Co komu patří?
Pracovní list slouží k procvičování zrakového vnímání, logického myšlení a porozumění textu. V pracovním listu najdeme…
základní vzdělávání
25. 8. 2011 0x 6080x
Ferda v cizích službách – čtení s porozuměním
Tento materiál byl připraven pro žáky 3. ročníku tak, aby podporoval čtení s důrazem na porozumění textu a vyhledávání…
základní vzdělávání
25. 8. 2011 0x 4916x
Ferda v mraveništi – čtení s porozuměním
Materiál byl vytvořen pro žáky 3. ročníku tak, aby podporoval čtení s porozuměním textu a vyhledáváním informací.…
základní vzdělávání
18. 8. 2011 0x 3436x
Přiřaď
Materiál obsahuje obrázky a věty. Žáci mají za úkol přiřadit věty k obrázkům. Ke každému obrázku patří dvě věty. Další…
základní vzdělávání
28. 7. 2011 0x 6978x
Dominové karty – slova spisovná a nespisovná
Žáci se během této hry učí nahrazovat slova nespisovná slovy spisovnými, uvědomují si správnost používání spisovných…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 5182x
Kniha – čti a vyber
Žáci mají za úkol spojit s obrázkem knihy všechna slova, která souvisí s jakoukoli pohádkou. V pracovním listu se…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 6094x
Najdi správný obrázek
Prezentace procvičuje schopnost soustředění, čtení s porozuměním, zrakovou percepci. Žáci vybírají ze tří obrázků…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 4848x
Vyber správnou větu
Prezentace procvičuje čtení s porozuměním, pozornost a zrakové vnímání. Je možno provádět cvičení společně nebo zvlášť…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 6735x
Auto – doplň rýmy
Pracovní list, ve kterém žáci doplňují rýmy. Žáci mají k dispozici pracovní list s autem. Druhý list s předtištěnými…
základní vzdělávání
21. 7. 2011 0x 8625x
Kočka – hravé čtení
Pracovní list vhodný pro procvičování čtení s porozuměním. Obrázek se rozstříhá podle přerušovaných čar. Žáci skládají…
základní vzdělávání
19. 7. 2011 0x 6568x
Čtení pro prvňáčky – 8
Pracovní list pro žáky 1. ročníku – rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si společně přečtou souvislý text a samostatně…
Zobrazeno 12 z 253 položek