Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (230)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 230 položek
základní vzdělávání
19. 5. 2011 0x 9503x
Osová souměrnost - 2
Prezentace, která je zaměřená na výklad a procvičení osové souměrnosti. Součástí jsou 3 pracovní listy, které vhodně…
základní vzdělávání
10. 5. 2011 0x 3899x
BINGO - vzorce
Žáci si formou hry bingo procvičují znalosti vzorců rovinných útvarů a těles probíraných na ZŠ. Součástí je i návod ke…
základní vzdělávání
10. 5. 2011 0x 4973x
Matematický KUFR - geometrie
Hra KUFR procvičuje a upevňuje schopnosti vyjadřovat matematické pojmy z tématu geometriev (6.-9. ročník) vlastními…
základní vzdělávání
4. 5. 2011 1x 4883x
Úvod do geometrie
Žáci se seznámí se základními geometrickými značkami.
základní vzdělávání
4. 5. 2011 1x 11246x
Thaletova kružnice
Prezentace je zaměřena na výklad, důkaz a použití Thaletovy kružnice.
základní vzdělávání
18. 4. 2011 0x 16224x
Osová souměrnost – úvod
Prezentace, která seznamuje žáky se základními pojmy osové souměrnosti, jako jsou osově souměrné útvary, osa úhlu, osa…
základní vzdělávání
8. 4. 2011 0x 3487x
Matematické domino - vzorce
Hra s trojúhelníkovými kartičkami procvičuje zábavnou formou vzorce rovinných obrazců a těles probírané na základní…
základní vzdělávání
8. 4. 2011 0x 5960x
Délka kružnice a kruhového oblouku
Prezentace je zaměřena na výklad a procvičení délky kružnice a kruhového oblouku.
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 6090x
Kružnice a přímka
Prezentace je zaměřena na vzájemnou polohu kružnice a přímky a konstrukci tečny. Je vhodná k samostudiu, je doplněna…
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 18094x
Osová a středová souměrnost
Pracovní list k procvičení osové a středové souměrnosti. Možno též využít jako opakovací test k této látce. Žáci zde…
základní vzdělávání
30. 3. 2011 0x 8035x
Vzájemná poloha přímky a kružnice
Prezentace sloužící jako pomůcka k výkladu na téma vzájemná poloha přímky a kružnice doplněná příklady. Pro 8. ročník.
základní vzdělávání
17. 3. 2011 0x 9908x
Úhly – sčítání úhlů početně – interaktivní
Žák sčítá úhly zadané ve stupních a minutách. Má okamžitou kontrolu, zda daný krok (výpočet) provedl správně, a dále…
Zobrazeno 12 z 230 položek