Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (50)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 50 položek
základní vzdělávání
9. 12. 2010 0x 3548x
Pozdrav
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva etické výchovy. Žák popřemýšlí nad formami pozdravu, bude pracovat…
základní vzdělávání
8. 12. 2010 0x 14249x
Moje rodina od A do Z
Materiál určený pro 2. až 3. ročník propojuje učivo prvouky, českého jazyka a matematiky. Společným tématem je zde…
základní vzdělávání
23. 11. 2010 2x 5662x
Etická výchova - oslovování
Materiál obsahuje pracovní listy na téma oslovování. Žák bude pátrat po významu jmen, pracovat s chybou a vyplňovat…
základní vzdělávání
19. 11. 2010 0x 8839x
Moje práva a povinnosti
Materiál obsahuje pracovní listy k výuce etické výchovy. Žák bude k obrázkům přiřazovat jednotlivé body dětských práv,…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 2x 4625x
Co udělám, když...
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro 1.…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 0x 3949x
Ke komu patřím?
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro 1.…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 0x 8119x
Povolání v obrázcích
Pracovní list obsahuje karty s obrázky různých povolání. Vytiskneme podle počtu žáků, každý obdrží jednu kartu. Hrajeme…
základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 5423x
Hraj si s námi – povolání
Pracovní list k procvičení povolání. Na základě znalosti početní operace sčítání a odčítání žáci řeší slovní hádanku.…
základní vzdělávání
14. 6. 2010 0x 2875x
English Time - DVD - Maggie´s Family
Žáci se zábavnou formou učí jazykové struktury a názvy členů rodiny. Tento audiovizuální záznam je součástí…
základní vzdělávání
29. 10. 2009 4x 11019x
Jazyky Evropanů
Žáci zkoumají podobnost (příbuznost) slov „dobrý den" vyjádřených v různých evropských jazycích. Původ slova…
základní vzdělávání
24. 4. 2009 0x 9716x
Bytosti kolem nás
Prezentace odhaluje rozličnost, ale také vzájemnou rovnost lidí s odlišnou barvou kůže. Obsahuje aktivity, které…
základní vzdělávání
22. 4. 2009 0x 6082x
Umím se slušně ozvat
Popis situací, při nichž se žáci učí dramatickou formou reagovat na nepříjemnou situaci, nebo se přihlásit o svá práva.…
Zobrazeno 12 z 50 položek