Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (49)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 49 položek
gymnázium
12. 7. 2010 0x 7731x
Stereometrie – řez jehlanu
Pracovní list na procvičení konstrukce řezu krychle rovinou určenou bodem a přímkou. Pracovní list je doplněn…
gymnázium
28. 5. 2010 0x 14210x
Stereometrie - řez krychle
Pracovní list na procvičení konstrukce řezu krychle rovinou určenou dvěma body. Pracovní list je doplněn prezentací,…
gymnázium
27. 5. 2010 0x 5149x
Tangram
Materiál ukazuje možnosti využití hry tangram v hodinách matematiky, konkrétně geometrie. Hra rozvíjí především vnímání…
gymnázium
3. 9. 2009 0x 2691x
Seminář - trojúhelník z výšek
Určení délek stran trojúhelníku, který je zadán výškami. Při grafickém řešení využijeme podobnost, při početním…
gymnázium
2. 9. 2009 0x 3463x
Seminář - trojúhelník z těžnic
Určení délek stran trojúhelníka, který je zadán délkami těžnic. Využití středové souměrnosti při konstrukci…
gymnázium
31. 8. 2009 0x 3358x
Seminář - kružnice opsaná trojúhelníku
Poloměr kružnice opsané trojúhelníku mají žáci určit několika způsoby – graficky, analyticky a trigonometricky. K…
gymnázium
10. 6. 2009 0x 4166x
Analytická geometrie kuželoseček
Materiál vhodný nejen k výkladu, ale i k samostatné práci žáků, kteří sami zjistí, jak si novou látku osvojili.
gymnázium
21. 5. 2009 0x 5015x
Obecná rovnice přímky
Pracovní list, ve kterém žáci doplňují do textu vynechané údaje (pojmy, čísla). Text je dovede až k vyřešení úloh na…
gymnázium
5. 4. 2009 0x 4405x
Využití geometrických zobrazení v konstrukcích
Pět analogických úloh na využití shodných zobrazení a stejnolehlosti přispívá k pochopení společného principu jejich…
gymnázium
26. 8. 2008 1x 15152x
Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
Prezentace k zavedení goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku s aktizujícími otázkami pro žáky. Možnost…
gymnázium
27. 5. 2008 0x 3249x
Elipsa ukrytá v mezikruží
Méně známá konstrukce elipsy, která je určena dvěma soustřednými kružnicemi. Analytický důkaz, že takto definovanou…
gymnázium
27. 5. 2008 2x 5838x
Obecná rovnice přímky - výukový soubor
Výukový soubor má pomoci i méně nadaným studentům, aby se naučili sestavit obecnou rovnici přímky. Využívá se principu,…
Zobrazeno 12 z 49 položek