Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (283)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 283 položek
základní vzdělávání
5. 12. 2011 0x 3224x
Praha husitská – inspirace pro exkurzi
Materiál je dokumentárním přiblížením husitského hnutí a zároveň inspirací pro tematicky zaměřenou exkurzi po Praze.…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 10020x
Přírodní a kulturní bohatství, majetek v našem životě
Test určený k zamyšlení se nad vztahem člověka k přírodě, k majetku. Otevřené otázky vedou žáka hlouběji uvažovat o…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 17885x
Člověk a kultura
Test určený k zopakování osvojeného učiva, zamyšlení se nad některými pojmy, uvědomění si pravidel slušného chování ve…
základní vzdělávání
30. 11. 2011 0x 10303x
Vikingové
Žáci pracují s různými informačními zdroji, internet, encyklopedie atd., které využívají pro poznání různých oblastí…
základní vzdělávání
30. 11. 2011 0x 8327x
Řazení československých a českých prezidentů od roku 1918
Interaktivní řazení československých a českých prezidentů přímo v internetovém prohlížeči. Žák v časovém limitu skládá…
základní vzdělávání
25. 11. 2011 0x 3807x
Řím za Marca Aurelia
Žáci se seznámí s Římem za panování císaře Marca Aurelia. Pomocí luštění budou postupně odhalovat, co se dělo za vlády…
základní vzdělávání
23. 11. 2011 0x 8251x
Klasicismus, empír, romantismus
Cílem prezentace je poskytnout přehled o jednotlivých oblastech umění, v nichž se směry projevily.
základní vzdělávání
23. 11. 2011 0x 4265x
Transporty z Terezína
Sestřih úryvků interview pamětníků z archivu USC Shoah Foundation Institute, největšího multimediálního archivu…
základní vzdělávání
10. 11. 2011 0x 27395x
Přestupek x trestný čin
Pracovní list má žáky vést k uvědomění, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Dále seznamuje s druhy sankcí…
základní vzdělávání
27. 10. 2011 0x 6789x
Rozhovor s historickou osobností – II
Pracovní list obsahuje fiktivní rozhovory se čtyřmi historickými osobnostmi, jejichž jména mají žáci odhalit.
základní vzdělávání
4. 10. 2011 0x 30050x
Vlastnictví
Pracovní list seznamuje žáky s druhy majetku a způsobem, jak ho mohou získat. Také vede k zamyšlení, jaká plynou práva…
základní vzdělávání
3. 10. 2011 2x 7754x
Dějepisné domino
Pomocí domina si žáci zábavnou formou procvičí důležité události a osobnosti z českých dějin a také pojmy. Sami se…
Zobrazeno 12 z 283 položek