Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (77)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 77 položek
základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 5349x
O králi Slavojovi – skloňování přídavných jmen měkkých
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech měkkých. Žák bude vpisovat do doplňovačky měkká…
základní vzdělávání
13. 4. 2011 0x 5540x
Balení na tábor – gramatické kategorie podstatných jmen
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení gramatických kategorií podstatných jmen. Žák bude pracovat s úvodním…
základní vzdělávání
11. 4. 2011 0x 5146x
Hospodářské plodiny
Souhrnný projekt, ve kterém si žáci procvičí logický úsudek a znalosti z českého jazyka, matematiky, přírodovědy …
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 15571x
Halloween
Pracovní list k souhrnnému procvičování znalostí českého jazyka a matematiky ve čtvrtém ročníku. Vhodné i jako výchozí…
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 10227x
Vánoce
Souhrnný projekt zahrnující český jazyk a vlastivědu pro procvičování znalostí a komunikačních dovedností. Specifická…
základní vzdělávání
5. 4. 2011 0x 10689x
Slovesa
Žáci skládají ze slabik slovesa, určují u nich osobu, číslo a čas. Zapisují do tabulky správné slovesné tvary…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 2x 5801x
Číslovky
Žák vyhledává v textu slova označující čísla, počet či pořadí. Ústně odpovídá na otázky či přiřazuje číslovky k…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 0x 6968x
Zájmena
Žák třídí zájmena dle druhu.
základní vzdělávání
30. 3. 2011 0x 3329x
Po stopách číslovek
Žák si zábavnou formou procvičuje vyhledávání číslovek, přiřazuje číslovky k otázkám, procvičuje čtení číslovek.
základní vzdělávání
25. 3. 2011 3x 8573x
Snídaně, oběd, večeře – gramatické kategorie přídavných jmen
Materiál slouží k procvičení gramatických kategorií přídavných jmen. Obsahuje 3 PL s tématem stravováním na rodinném…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 5538x
Velikonoční jarmark – gramatické kategorie sloves
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o slovesech. Žák bude určovat gramatické kategorie sloves, luštit křížovku…
základní vzdělávání
22. 3. 2011 0x 5628x
Slovní druhy a matematika
Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí slovní druhy a násobilku.
Zobrazeno 12 z 77 položek