Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (193)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 193 položek
základní vzdělávání
26. 10. 2011 0x 7392x
Zeměpisné názvy ve vyjmenovaných slovech
Pracovní list slouží k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov, která označují zeměpisné názvy – města, obce atd.…
základní vzdělávání
21. 10. 2011 0x 7603x
Kdo bude první v cíli
Materiál obsahuje dva pracovní listy. V jednom žáci procvičují předpony s, z, vz a ve druhém vyjmenovaná slova.
základní vzdělávání
21. 10. 2011 0x 7345x
Barevné stužky
Žáci vpisují zájmena TI, TY, TA – uvědomují si mluvnický rod podmětu daného slovního spojení a vybarví zadanou barvou…
základní vzdělávání
19. 9. 2011 0x 20541x
Zájmena hrou
Hravou formou si žáci procvičí své znalosti o zájmenech. Jejich úkolem je vyhledat v osmisměrce všechna zájmena a…
základní vzdělávání
2. 9. 2011 0x 12559x
Přídavná jména
Žáci vyhledávají přídavná jména, tvoří z podstatných jmen přídavná jména, určují u přídavných jmen pád, číslo a rod.…
základní vzdělávání
16. 8. 2011 0x 9991x
Slovesa pokaždé jinak
Materiál slouží k procvičení učiva o slovesech. Součástí je řešení.
základní vzdělávání
9. 8. 2011 0x 16670x
Vyjmenovaná slova – vlak
Pracovní listy obsahují kartičky s vyjmenovanými slovy ve tvaru vagónů. Hra je založena na tvorbě řady vyjmenovaných…
základní vzdělávání
9. 8. 2011 3x 16098x
Pády podstatných jmen s příklady
Žáci vyhledávají podstatná jména, určují jejich pády a vytváří příklady, které poté počítají.
základní vzdělávání
27. 7. 2011 0x 8789x
Předložky s, z a předpona vz
Žáci oddělují od slov předložku s/se,z/ze. Podtrhují ve slovech předponu vz. Tvoří pomocí předložek s/se,z/ze vhodná…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 9434x
Předpony s-, z-
Aktivita pro žáky, ve které si procvičí psaní předpon s-, z-. Obsahuje 2 varianty. Za každým úkolem následuje okamžitá…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 42356x
ČJ – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov
Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených…
základní vzdělávání
21. 7. 2011 0x 24247x
Slovesa – osoba, číslo, čas
Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních…
Zobrazeno 12 z 193 položek