Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (123)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 123 položek
gymnázium
17. 12. 2013 0x 1262x
Quel temps fait-il?
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy. Žák přečte text a následně si může ověřit své znalosti v…
gymnázium
26. 11. 2013 0x 1250x
Est-ce le mien, ce portrait?
Student si pomocí pracovního listu zopakuje přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná. Student přečte text,…
gymnázium
6. 11. 2013 0x 1316x
Car contre automobile
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje présent du subjonctif. Žák přečte text, vyhledá gramatický jev a následně si…
gymnázium
5. 11. 2013 0x 1378x
Recevoir – ou etre recu?
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje conditionnel passé. Žák přečte text, vyhledá gramatický jev a následně si může…
gymnázium
4. 11. 2013 0x 1503x
Ah, les voitures!
Žáci si pomocí pracovního listu zopakují plus-que-parfait. Žák přečte text, vyhledá gramatický jev a následně si může…
gymnázium
30. 10. 2013 0x 2064x
Oblečení
Pracovní list k tématu oblečení je určen k procvičení slovní zásoby a skloňování přídavných jmen.
gymnázium
23. 10. 2013 0x 7068x
Přídavná jména – procvičování
Pracovní list slouží k procvičování stupňování přídavných jmen, tvorbě komparativu a superlativu přídavných jmen,…
gymnázium
16. 10. 2013 0x 1326x
Lʹappartement de mes rêves
Student si pomocí pracovního listu zopakuje futur antérieur. Student přečte text, vyhledá gramatický jev a následně si…
gymnázium
15. 10. 2013 0x 1373x
Et vos passe-temps...?
Student si pomocí pracovního listu zopakuje souslednost časovou. Student přečte text, vyhledá gramatický jev a následně…
gymnázium
10. 10. 2013 0x 1476x
Comment passer la soirée
Student si pomocí pracovního listu zopakuje osobní zájmena samostatná a nepravidelná slovesa venir, aller, devenir.…
gymnázium
9. 10. 2013 0x 1422x
Paris
Student si pomocí pracovního listu zopakuje conditionnel présent. Student přečte text, vyhledá gramatický jev a…
gymnázium
8. 10. 2013 0x 3345x
Přídavná jména, stupňování přídavných jmen
Pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby přídavných jmen a jejich stupňování.
Zobrazeno 12 z 123 položek