Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (77)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 77 položek
základní vzdělávání
21. 7. 2011 0x 11114x
Slovní druhy s příklady
Žáci určují slovní druhy. Pomocí výpočtu příkladů získávají okamžitě zpětnou vazbu o správnosti své práce.
základní vzdělávání
23. 6. 2011 0x 4659x
Číslovky s Tutanchamonem
Nač procvičovat číslovky na neživotných učebnicových textech?! Tento materiál aplikuje učivo o číslovkách na…
základní vzdělávání
10. 6. 2011 0x 9825x
Psaní - tvary zájmena JÁ
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o zájmenech. Žák je bude v textu vyhledávat, třídit podle druhu a přiřazovat…
základní vzdělávání
10. 6. 2011 1x 14173x
Hra – slovní druhy
Desková hra pro skupiny čtyř žáků k procvičení slovních druhů. Žák hodí kostkou a vezme si kartičku se slovem. Přečte…
základní vzdělávání
1. 6. 2011 0x 12055x
Tvary slov – rod střední
Materiál obsahuje karty s kmenovou částí slov a pruhy s koncovkami. Slouží k vyvození a procvičování učiva o tvarech…
základní vzdělávání
1. 6. 2011 0x 4163x
Na nákupech s číslovkami
Pomocí pracovního listu si žák procvičí druhy číslovek. Bude luštit křížovky a pracovat s textem. Součástí je řešení.
základní vzdělávání
20. 4. 2011 0x 10361x
Královské skloňovaní přídavných jmen tvrdých
Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného…
základní vzdělávání
18. 4. 2011 0x 5656x
Kamarádi
Pracovní list – vystřihovánka. Slouží k činnostnímu učení – určování slovních druhů.
základní vzdělávání
15. 4. 2011 0x 20160x
Číslovky
Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o číslovkách. V pracovním listu je i jedna matematická slovní úloha…
základní vzdělávání
15. 4. 2011 0x 6294x
Domovní znamení
Pracovní listy k procvičení znalostí z českého jazyka (určování slovních druhů, mluvnických kategorií podstatných jmen…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 11632x
Zájmena
Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou formou. Obsahuje 7 různorodých aktivit.…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 10749x
Na prázdninách – skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přivlastňovacích přídavných jménech a jejich skloňování. Žák je bude…
Zobrazeno 12 z 77 položek