Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (42)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 42 položek
odborné vzdělávání
7. 1. 2013 0x 2820x
Majetek a jeho členění
Žáci určí druh majetku a zařadí majetek do jednotlivých skupin. Definují znaky jednotlivých skupin majetku a jejich…
odborné vzdělávání
18. 12. 2012 0x 1689x
Druhové členění účetních dokladů
Žáci pracují s konkrétními účetními doklady. Vyberou účetní doklad pro daný účetní případ. Definují jejich použití.
odborné vzdělávání
1. 11. 2011 0x 6275x
Pojišťovnictví
Smyslem pojištění je finanční zabezpečení pojištěného v případě nahodilých nepříznivých událostí a zmírnění následků…
odborné vzdělávání
21. 10. 2011 0x 2536x
Aktivní úvěrové operace
Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci.Mezi její hlavní podnikatelské…
odborné vzdělávání
19. 10. 2011 0x 5827x
Česká národní banka
Finanční stabilita je jedním z klíčových úkolů České národní banky. Hlavními předpoklady jsou cenová stabilita a zdravý…
odborné vzdělávání
17. 10. 2011 0x 5383x
Podnik
Podnik je společenství lidí a prostředků, které jsou spojeny za účelem zabezpečování různých činností za účelem…
odborné vzdělávání
17. 10. 2011 1x 4660x
Obchodní banky
Obchodní banky jsou PO a podnikají za účelem dosažení zisku. Bankovní služby v současnosti hojně využívají jak fyzické…
odborné vzdělávání
3. 10. 2011 0x 5406x
Finanční řízení podniku
Finanční řízení je jedna z důležitých činností podniku, která souvisí s jeho rozvojem. Finanční řízení má za úkol…
odborné vzdělávání
21. 9. 2011 0x 2709x
Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace
Zahraniční obchod plní několik funkcí, které mají nemalý význam pro naše národní hospodářství. Mezi nejdůležitější…
odborné vzdělávání
12. 9. 2011 0x 3906x
Celnictví
Materiál obsahuje powerpointovou prezentaci o celnictví. Význam celnictví v propojujících ekonomikách neustále roste.…
odborné vzdělávání
5. 9. 2011 0x 5817x
Náklady a výnosy
Náklady představují odčerpání vlastního kapitálu, obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz za účelem…
odborné vzdělávání
30. 8. 2011 0x 4926x
Odměňování zaměstnanců
Mzda se zaměstnanci buď stanovuje, tzn. jednostranně oznamuje mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem, nebo se mzda…
Zobrazeno 12 z 42 položek