Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (34)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 34 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 4. 2011 0x 12641x
Opakování učiva český jazyk
Pololetní písemná práce z českého jazyka: opakování abecedy, ě/je, vyjmenovaných slov, znělých a neznělých hlásek a…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 12. 2010 0x 15427x
Podstatná jména – vzory
Jednoduchá aktivita vhodná ke zpestření hodiny při procvičování učiva vzorů podstatných jmen.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
13. 12. 2010 0x 11435x
Vzory rodu středního
Jednoduchá didaktická hra sloužící k procvičení učiva vzorů podstatných jmen rodu středního.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
10. 12. 2010 0x 62192x
Procvičování vyjmenovaných slov
Sada pracovních listů k procvičování vyjmenovaných slov.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
8. 12. 2010 0x 7933x
Vyjmenovaná slova
Pracovní listy sloužící k procvičení učiva o vyjmenovaných slovech hravou formou.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
1. 12. 2010 1x 11087x
Procvičování pravopisu
Pracovní listy sloužící k procvičení učiva vybraných pravopisných jevů.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
1. 12. 2010 0x 4069x
Opakování učiva z nižších ročníků
Pracovní listy sloužící k upevnění učiva z nižších ročníků jsou vhodné např. k zařazení na začátku nového školního roku.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
5. 11. 2010 0x 3663x
Spojky
Pracovní list sloužící k procvičení učiva o spojkách.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 10. 2010 0x 11632x
Slovesa
Prezentace formou opakování a žákovské aktivity upevňuje znalosti o slovesech.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
30. 6. 2010 0x 10077x
Číslovky
Prezentace seznamující s pojmem číslovky a s jejich rozdělením.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
29. 4. 2010 0x 6666x
Vyjmenovaná slova
Didaktická pomůcka k procvičování a opakování učiva o pravopisu i-í, y-ý uprostřed slova.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
5. 1. 2010 0x 78336x
Slovní druhy – pracovní listy
Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva tvarosloví – slovních druhů.
Zobrazeno 12 z 34 položek