Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
odborné vzdělávání
14. 11. 2013 0x 1980x
Ovzduší – teplotní inverze
Prezentace seznamuje žáky se složením ovzduší a jeho vrstvami, vysvětluje stav zvaný teplotní inverze a vliv na…
odborné vzdělávání
3. 10. 2013 0x 3268x
Základní znaky a rozmanitost života
Prezentace seznamuje žáky se stavbou těla organismu a s látkami tvořícími jeho podstatu, poukazuje na nejzákladnější…
odborné vzdělávání
25. 9. 2013 0x 9495x
Vznik a vývoj života
Prezentace seznamuje žáky se vznikem života a s jeho vývojem na planetě Zemi, s nejdůležitějšími podmínkami, které…
odborné vzdělávání
23. 9. 2013 0x 2737x
Sluneční záření
Prezentace seznamuje žáky s jednotlivými složkami slunečního záření a s jejich významem pro život. Ověřuje konečné…
odborné vzdělávání
11. 9. 2013 0x 1891x
Podmínky života
Prezentace seznamuje žáky na příkladu určitého živočicha s tím, jaké podmínky a jakým způsobem ovlivňují jeho…
odborné vzdělávání
11. 9. 2013 0x 2663x
Vztahy mezi organismem a prostředím – ekologická přizpůsobivost organismu
Prezentace seznamuje žáky s tím, že každý organismus má schopnost se přizpůsobovat změnám v prostředí, tato schopnost…
odborné vzdělávání
11. 9. 2013 0x 1644x
Uvolňování energie pro život
Prezentace seznamuje žáky se způsoby uvolňování energie potřebné pro život, s podmínkami, za kterých probíhají a s…
odborné vzdělávání
19. 8. 2013 0x 2167x
Získávání energie pro život
Prezentace seznamuje žáky s významem a průběhem fotosyntézy jako základní biochemické reakce poutající sluneční energii…
odborné vzdělávání
4. 4. 2013 0x 8023x
Test z ekologie
Test ověřující znalosti ekologických pojmů. Soubor obsahuje pracovní list obsahující 15 testových úloh, tabulku pro…
Zobrazeno 12 z 21 položek