Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (193)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 193 položek
základní vzdělávání
20. 10. 2010 0x 9909x
Šifrovaná tvrzení – koncovky podstatných jmen
Žáci pomocí správně doplněného i/y v koncovkách podstatných jmen dekódují zašifrované zprávy. Jednotlivé úkoly lze…
základní vzdělávání
20. 10. 2010 1x 30268x
Shoda přísudku s podmětem
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení pravopisu shody přísudku s podmětem všech rodů.
základní vzdělávání
19. 10. 2010 0x 24529x
Prověrka – základní skladební dvojice
Materiál obsahuje prověrku základních skladebních dvojic ve dvou variantách. Součástí je řešení.
základní vzdělávání
18. 10. 2010 0x 10965x
Opravář – vzory podstatných jmen rodu mužského
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu mužského.
základní vzdělávání
15. 10. 2010 1x 15927x
Podmět a přísudek
Materiál obsahuje hrací karty, námět k aktivitám s nimi a hrací karty s čísly usnadňující orientaci pro učitele. Žák…
základní vzdělávání
15. 10. 2010 0x 10692x
Cestování – vzory podstatných jmen středního rodu
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu středního.
základní vzdělávání
15. 10. 2010 0x 7696x
Námluvy - vzory podstatných jmen rodu ženského
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu ženského.
základní vzdělávání
15. 10. 2010 0x 4853x
Píšeme spisovně
Pracovní list je zaměřen na rozpoznávání nespisovných slov a tvarů a jejich převedení do spisovné češtiny. Materiál…
základní vzdělávání
13. 10. 2010 0x 6858x
Spisovně – nespisovně
Žák si v pracovním listu procvičí nahrazování nespisovných tvarů a obratů spisovnými. Dále bude spojovat spisovná a…
základní vzdělávání
12. 10. 2010 1x 32120x
Závěrečná práce z českého jazyka pro 5. ročník
Závěrečná písemná práce z českého jazyka zahrnující učivo pátého ročníku. Základem je práce s textem.
základní vzdělávání
10. 10. 2010 0x 5509x
Horniny, nerosty
Pracovní list k souhrnnému procvičování znalostí českého jazyka. Propojeno s přírodovědným tématem, vhodné i jako…
základní vzdělávání
4. 10. 2010 4x 14198x
Zájmena, zájmena, zájmena
Žák si v pracovním listu procvičí zájmena. Bude je doplňovat do textu, přiřazovat do skupin apod.
Zobrazeno 12 z 193 položek