Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (60)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 60 položek
základní vzdělávání
1. 10. 2019 0x 1614x
Konstrukce trojúhelníku sss (interaktivní webová stránka)
Interaktivní webová stránka umožňuje zadat strany trojúhelníku; ověří se trojúh. nerovnost, v kladném případě lze…
základní vzdělávání
22. 8. 2019 0x 1495x
Lineární funkce (interaktivní webová stránka)
Interaktivní webová stránka umožňuje zadat parametry jedné až tří lineárních rovnic (y = kx + q). Přímka (nebo přímky)…
základní vzdělávání
9. 8. 2018 0x 1204x
Body v rovině (interaktivní webová stránka)
Interaktivní webová stránka, body v rovině. Zobrazuje body v rovině s jejich souřadnicemi. Pro spuštění je nutné…
základní vzdělávání
2. 12. 2014 0x 2692x
Geometrická rozcvička II.
Jednoduchá konstrukční úloha. Žáci si procvičí pojmy oblouk, ležet uvnitř, ležet vně.
základní vzdělávání
19. 11. 2014 2x 4296x
Geometrická rozcvička
Konstrukční úloha zadaná postupem, aplet umístěný na webové stránce usnadní kontrolu, žák tak může sledovat postup…
základní vzdělávání
18. 2. 2011 0x 5934x
Konstrukce – trojúhelník – popis – interaktivní
Automatizovaná dovednost popisu trojúhelníku – vrcholů, stran a úhlů (alfa, beta, gama). Vhodné pro méně talentované…
základní vzdělávání
13. 12. 2010 0x 2581x
Konstrukce trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice 4
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky vysvětluje, vyvozuje (na základě množin bodů – Thaletovy…
základní vzdělávání
13. 12. 2010 0x 2610x
Konstrukce trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice 2
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky vysvětluje, vyvozuje (na základě množin bodů – Thaletovy…
základní vzdělávání
19. 10. 2010 0x 7009x
Rýsování
Sada předloh pro rýsování ve čtvercové síti, které jsou určené především pro procvičování práce s kružítkem. Jsou…
základní vzdělávání
16. 8. 2010 0x 4937x
Pětiúhelník – přesná konstrukce
Výuková prezentace s animací postupu konstrukce strany pětiúhelníku vepsaného do dané kružnice. Zároveň ukazuje možnost…
základní vzdělávání
2. 7. 2010 0x 6552x
Animovaná geometrie
Applety vytvořené v programu Geogebra: obraz úsečky a pětiúhelníka v osové a středové souměrnosti, obraz úsečky a…
základní vzdělávání
3. 3. 2010 0x 3815x
Rýsování úhlů konvexních
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Přináší opakování základních údajů o úhlu a vysvětluje a…
Zobrazeno 12 z 60 položek