Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 4467x
Chemické prvky
Pracovní list s osmisměrkou, s jednoduchými slovními úlohami a úlohami k procvičení základních pojmů.
základní vzdělávání
17. 5. 2011 2x 6510x
Atom I - Protonové a nukleonové číslo
Pracovní list, který obsahuje pětici zajímavých úkolů k tématu atom. Celé téma je doplněno prezentací.
základní vzdělávání
19. 4. 2011 0x 6223x
Opakujeme - Atomy a molekuly
Pracovní list pro žáka, který je doplněn interaktivní hrou Riskuj. Pracovní list obsahuje šestici různorodých aktivit.
základní vzdělávání
5. 11. 2010 2x 2912x
Poskládej – ionty a atomy
Pracovní list obsahující dvě tabulky je určen do dvojic – jedna tabulka pro každého žáka. V každé tabulce jsou na…
základní vzdělávání
22. 10. 2010 2x 5467x
Atomy, ionty a molekuly
Pracovní list na procvičení pojmů atom, molekula, ion. Žáci dostanou do skupiny kartičky a přiřazují název ke vzorci a…
základní vzdělávání
6. 9. 2010 0x 15428x
Chemická vazba
Prezentace objasňuje pojmy chemická vazba a elektronegativita. Popisuje vznik nepolární, polární, iontové a kovové…
základní vzdělávání
12. 8. 2010 0x 7060x
Stavba atomu
Pracovní list je určen k pochopení stavby atomu pomocí obrázků. Žáci zakreslují do obrázků částice atomů a zapisují…
základní vzdělávání
25. 11. 2009 0x 12011x
Atom
Prezentace vysvětlí žákům základní pojmy týkající se stavby atomu. Při výuce je vhodné používat různé modely atomů a…
základní vzdělávání
23. 9. 2009 2x 5958x
Atom
Prezentace je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na opakování základních pojmů, v druhé si žáci ověřují…
základní vzdělávání
22. 6. 2009 0x 5175x
Částicové složení látek - test
Test zjišťuje úroveň znalostí základních pojmů - atom, molekula, prvek, sloučenina. Žáci vybírají správnou možnost,…
základní vzdělávání
22. 6. 2009 0x 5204x
Částicové složení látek
Pracovní list, v němž žáci pojmenovávají částice - atomy, molekuly, kreslí modely atomů, vyhledávají a zapisují…
základní vzdělávání
9. 6. 2009 0x 3921x
Atomy, ionty
Žáci si na několika příkladech vyzkouší, zda zvládli učivo týkající se částic. Materiál je možno použít pro…
Zobrazeno 12 z 13 položek