Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (17)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 17 položek
základní vzdělávání
23. 11. 2020 0x 6598x
Zájmena on-line pro 5. ročník
Materiál obsahuje sérii digitálních pracovních listů k vyvození a procvičení učiva o zájmenech. Žák se naučí a procvičí…
základní vzdělávání
10. 1. 2019 0x 2962x
Procvičte si zájmena se Saturninem
Pracovní list, jehož cílem je komplexní procvičení zájmen, popř. ho lze použít k prověření úrovně osvojení učiva.
základní vzdělávání
23. 1. 2017 0x 8250x
Slovní druhy – slovesa
Pracovní listy umožňují opakovat slovní druhy a slovesné kategorie formou zábavné činnosti – puzzle, hřebenovka.
základní vzdělávání
25. 2. 2016 0x 4541x
Určujeme číslo a vzor podstatných jmen
Prezentace je určena k prohloubení dovednosti určit základní tvar podstatného jména. Žáci vytvoří tvary podstatných…
základní vzdělávání
6. 10. 2014 0x 3425x
Personalpronomen
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí osobní zájmena ve 3. a 4. pádě, náhradu podstatných jmen osobními zájmeny.
odborné vzdělávání
18. 6. 2013 0x 3323x
Zájmena
Pracovní list – procvičování zájmen. Autorkou materiálu je Mgr. Petra Karfíková.
základní vzdělávání
25. 4. 2013 0x 8624x
Zájmena
Pracovní list – procvičování zájmen. Autorkou materiálu je Mgr. Petra Karfíková.
odborné vzdělávání
18. 4. 2013 0x 2356x
Zájmena
Prezentace slouží k výkladu a procvičení gramatiky vysvětlující problematiku zájmen.
základní vzdělávání
25. 11. 2011 0x 7024x
Zájmena
Prezentace určená pro vysvětlení užívání osobních a přivlastňovacích zájmen v anglickém jazyce, určená pro naprosté…
základní vzdělávání
23. 9. 2011 0x 23833x
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek…
základní vzdělávání
20. 9. 2011 0x 22696x
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek…
základní vzdělávání
19. 9. 2011 0x 22197x
Zájmena hrou
Hravou formou si žáci procvičí své znalosti o zájmenech. Jejich úkolem je vyhledat v osmisměrce všechna zájmena a…
Zobrazeno 12 z 17 položek