Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
základní vzdělávání
4. 10. 2017 0x 2926x
Větné vzorce v QR kódech
Materiál slouží k procvičení učiva o větném celku, souvětí, větě jednoduché a spojkách. Je tvořen kartami s obrázky QR…
základní vzdělávání
4. 10. 2011 0x 10742x
Vzorce souvětí
Materiál obsahuje karty se vzorci souvětí, souvětí, která těmto vzorcům odpovídají a věty jednoduché, kde spojka…
základní vzdělávání
10. 8. 2011 0x 7607x
Věta
Prezentace seznamuje žáky třetích ročníků s větou jednoduchou a souvětím. Učí správnou melodii ve větách, seznamuje se…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 0x 5057x
Oslovení v pohádkách a písničkách – psaní čárek
Pracovní listy slouží k vyvození a procvičení psaní čárky ve větě jednoduché za oslovením. Žák bude doplňovat čárky,…
základní vzdělávání
20. 12. 2010 0x 10707x
Vybíjená - věta jednoduchá a souvětí
Žák si pomocí pracovních listů procvičí určování vět jednoduchých a souvětí. Zopakuje si druhy vět, bude tvořit souvětí…
základní vzdělávání
12. 10. 2010 1x 28816x
Závěrečná práce z českého jazyka pro 5. ročník
Závěrečná písemná práce z českého jazyka zahrnující učivo pátého ročníku. Základem je práce s textem.
základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 4352x
Házíme kostkou a tvoříme souvětí
Materiál popisuje aktivitu, při které si žáci procvičí tvoření souvětí. Je možno využít v individuální, skupinové i…
základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 8550x
Věty jednoduché a souvětí s obrázky
Žák si formou pracovního listu procvičí doplňování spojek a spojování vět do souvětí. Pojmenováváním obrázků a…
základní vzdělávání
14. 5. 2010 0x 7743x
Přísloví s obrázky
V pracovním listu si žák procvičí odlišování věty jednoduché a souvětí, psaní čárky v souvětí a rovněž větné vzorce -…
základní vzdělávání
16. 4. 2009 0x 17205x
Věta jednoduchá, souvětí
Pracovní list slouží k procvičení či ověření znalosti učiva o větě jednoduché a souvětí. Žáci rozhodují o druhu věty…
Zobrazeno 10 z 10 položek