Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (26)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 26 položek
základní vzdělávání
6. 12. 2021 0x 1841x
Zima ve 2. třídě
Materiál slouží jako kartotéka činností a nápadů pro synchronní a asynchronní práci při distanční výuce v daném roční…
základní vzdělávání
25. 6. 2019 0x 10180x
Slova nadřazená
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy, do kterých mají žáci zapsat slovo nadřazené a k nim slova podřazená dle obrázků.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
1. 3. 2017 0x 5816x
Význam slov
V pracovním listě žáci samostatně nebo ve skupinách složí slova z obrázku a písmen, následně přiřadí správnou větu,…
základní vzdělávání
11. 10. 2011 0x 4553x
Slova – škola
Žáci budou pracovat se slovy z významového okruhu škola. Materiál obsahuje i jazykové hádanky. Doplněno řešením.
předškolní vzdělávání
18. 8. 2011 0x 1952x
Pojmenuj
Materiál slouží k procvičování logického myšlení, určování nadřazenosti a podřadnosti, procvičuje zrakovou analýzu,…
základní vzdělávání
17. 12. 2010 0x 6126x
Písmenková mašinka
V pracovním listu žák vyhledává písmena ukrytá v obrázku. Zároveň si procvičí jejich psanou podobu a tvoření slov…
základní vzdělávání
16. 12. 2010 0x 4774x
Slova složená – karty a aktivity
Materiál obsahuje 12 obrázků, jejichž pojmenování je slovem složeným, dále kartičky se slovy k jednotlivým obrázkům a…
základní vzdělávání
16. 12. 2010 0x 7945x
Slova souznačná – karty a aktivity
Materiál tvoří 12 obrázků a kartičky s jejich různým, souznačným pojmenováním. Dále pak materiál obsahuje popis…
základní vzdělávání
16. 12. 2010 0x 5260x
Slova nespisovná
Materiál obsahuje 12 obrázků, kartičky s pojmenováním ke každému obrázku a popis možných aktivit.
základní vzdělávání
14. 12. 2010 0x 7114x
Víš, co znamená, když se řekne...?
Cílem práce je oživit projev žáků používáním přirovnání. Žáci si uvědomují význam přirovnání a vybírají nejvhodnější…
základní vzdělávání
9. 12. 2010 0x 5932x
Rozeznáš nesmysly
Materiál je určen k procvičování čtení s porozuměním. Žák vybírá z nabídky smysluplná slova a dál s nimi pracuje.…
základní vzdělávání
8. 12. 2010 0x 3377x
Rak pokaždé jinak
Materiál je určen k procvičování čtení s porozuměním. Vychází ze čtení slov majících společnou část (zrak, frak, mrak..…
Zobrazeno 12 z 26 položek