Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
6. 9. 2018 0x 876x
Důl Mayrau
Pracovní list je zaměřen na informace ohledně dolu Mayrau, který se nachází ve Středočeském kraji v obci Vinařice.…
základní vzdělávání
8. 6. 2016 0x 5296x
Horniny – vyvřelé, usazené, přeměněné
Žáci se seznamují s vyvřelými, usazenými a přeměněnými horninami, s jejich vznikem, získáváním, využitím a s jejich…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
22. 2. 2016 0x 2230x
Vzácné dary Země
Prezentace o uhlí, ropě, zemním plynu - jejich vzniku a použití.
odborné vzdělávání
29. 7. 2011 0x 5683x
Přírodní zdroje
Materiál obsahuje dva pracovní listy využitelné i jako testy. Věnují se přírodním zdrojům. Doplněno prací s internetem…
odborné vzdělávání
5. 1. 2011 0x 3145x
Černé zlato
Jednoduchá komplexní úloha byla vytvořena k procvičení učiva chemických výpočtů - hmotnostního zlomku zvláště na SOŠ…
základní vzdělávání
13. 9. 2010 0x 7287x
Paliva
Test obsahuje sérii otázek týkajících se fosilních i uměle připravených paliv, žáci vybírají zakroužkováním jedinou…
základní vzdělávání
25. 8. 2010 0x 8256x
Zdroje uhlovodíků
V úvodu jsou uvedeny tři hlavní zdroje uhlovodíků. Další část prezentace se zaměřuje na chemické zpracování černého…
základní vzdělávání
11. 2. 2010 0x 5707x
Uhlovodíky - křížovka
Tajenka k opakování tematického celku uhlovodíky a jejich zdroje.
základní vzdělávání
9. 2. 2010 0x 3711x
Uhlovodíky a jejich zdroje
Pracovní list k závěrečnému opakování učiva o uhlovodících a jejich zdrojích. Obsahuje opakování názvosloví,…
základní vzdělávání
15. 4. 2009 0x 8452x
Uhlík, křemík
Prezentace si všímá postavení uhlíku a křemíku v periodické soustavě prvků, jejich výskytu, vlastností a užití. V…
základní vzdělávání
10. 4. 2009 0x 4601x
Paliva - test
Následující materiál se skládá ze tří variant testu z tématu paliva, předpokládá znalost různých druhů paliv a…
základní vzdělávání
6. 3. 2009 0x 5063x
Počátky Evropské unie
Žáci pracují s textem historického dokumentu, vyhledávají v něm informace, orientují se v širších souvislostech,…
Zobrazeno 12 z 12 položek