Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (41)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 41 položek
základní vzdělávání
7. 7. 2023 0x 613x
Základy měření – měříme teplotu vody
Žáci pomocí senzoru teploty sledují teplotu vody, která teče z kohoutku ve třídě. Materiál obsahuje metodický list…
základní vzdělávání
12. 8. 2019 0x 2074x
Změna teploty vzduchu v průběhu času
Žáci se seznámí s termografem. Mohou být rozděleni do čtyř skupin a vypracují grafy podle příslušných tabulek. Je jim…
základní vzdělávání
3. 7. 2019 0x 3409x
Teplota, měření teploty
Interaktivní prezentace seznamující žáky s teplotou a s měřením teploty.
základní vzdělávání — středně těžké mentální postižení
20. 10. 2015 0x 2951x
Teploměr a tělesná teplota
Pracovní list pro žáky druhého stupně ZŠ speciální nebo pro studenty praktických škol, který je seznamuje s použitím…
základní vzdělávání
9. 9. 2015 0x 7489x
Interaktivní prvouka pro žáky 3. ročníku ZŠ
Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti prvouky. Dokáží rozlišovat města, určovat denní dobu, poznávat lidské…
odborné vzdělávání
17. 6. 2013 0x 2225x
Weather
Pracovní list seznamuje studenty se základní slovní zásobou k tématu počasí a zároveň je stimuluje ke konverzaci.
odborné vzdělávání
17. 6. 2013 0x 1763x
Instalatér III – Teplovodní otopné soustavy
Materiál slouží pro žáky učebního oboru instalatér k opakování učiva o teplovodních otopných soustavách. Obsahuje…
základní vzdělávání
25. 5. 2011 0x 7789x
Výpisky z fyziky – 6. ročník – měření fyzikálních veličin
Prezentace a pracovní list sloužící jako výpisky z fyziky pro 6. ročník (měření fyzikálních veličin).
základní vzdělávání
19. 5. 2011 0x 3394x
Měření fyzikálních veličin - opakování pojmů
Opakování pojmů tematického celku měření fyzikálních veličin formou hry had.
základní vzdělávání
21. 4. 2011 0x 5308x
Graf závislosti teploty na čase
Zaznamenání naměřených teplotních hodnot do grafu v závislosti na čase měření
základní vzdělávání
13. 4. 2011 0x 7597x
Test – přírodověda – měření
Test pro žáky 4. ročníku, který ověří jejich znalosti z učiva měření.
základní vzdělávání
8. 4. 2011 0x 3134x
Kupka – teplota, objem, hustota
Aktivita určená k opakování a procvičení učiva 6. ročníku: fyzikální veličiny – objem, teplota, hustota. Žáci pracují…
Zobrazeno 12 z 41 položek