Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (25)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 25 položek
základní vzdělávání
6. 12. 2023 0x 635x
Techmania – Termodynamika
Tento vzdělávací blok sedmi videí má za cíl seznámit žáky s termodynamikou jako součástí fyziky. Blok popisuje některé…
základní vzdělávání
30. 8. 2016 0x 9758x
Podmínky života na Zemi
Žáci se seznamují se základními podmínkami, bez nichž by nebyl na planetě Zemi možný život.
základní vzdělávání
24. 2. 2014 0x 3177x
Interaktivní test ze znalostí vnitřní energie a tepla
Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti z tématu vnitřní energie a teplo. Vypočítají dva příklady. Mají možnost…
odborné vzdělávání
14. 2. 2013 0x 1678x
Stavba PC – chladiče a ventilátory
Vznik nežádoucího tepla v PC a jeho odchod; chlazení a chladiče. 5. prezentace bloku stavba PC.
základní vzdělávání
3. 11. 2011 0x 7855x
Děláme pokusy
Žáci ve skupinkách připravují jednoduché pokusy, kterými si ověřují vliv neživé přírody na růst rostlin. Postup k…
základní vzdělávání
8. 4. 2011 0x 6197x
Vnitřní energie a teplo
Práci s testem bych doporučila k opakování a systematizaci učiva 8. ročníku – vnitřní energie a teplo. Žák si porovnává…
základní vzdělávání
12. 11. 2010 0x 7679x
Změny skupenství látek
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Změny skupenství látek.
základní vzdělávání
12. 11. 2010 1x 5966x
Vnitřní energie, teplo
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Vnitřní energie a teplo.
základní vzdělávání
26. 10. 2010 0x 6769x
Shrnutí a opakování učiva 9. ročníku
Pracovní list je určen k opakování tematických celků: Tepelné jevy; Akustika; Jaderná energie; Země a vesmír.
základní vzdělávání
1. 9. 2010 0x 2583x
Fyzikální žebříky
Hra slouží k procvičování témat Vnitřní energie a teplo (8. ročník). Hru je vhodné zařadit až po probrání tématu. …
základní vzdělávání
27. 8. 2010 0x 3217x
Fyzikální KUFR - vnitřní energie a teplo
Hra KUFR procvičuje a upevňuje schopnosti charakterizovat fyzikální pojmy z tématu Vnitřní energie, teplo (8. ročník)…
základní vzdělávání
24. 8. 2010 0x 4973x
Prověrky - výpočet tepla
Prověrky určené k procvičení výpočtů tepla.
Zobrazeno 12 z 25 položek