Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (52)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 52 položek
základní vzdělávání
27. 3. 2019 0x 3518x
Honba za pokladem – rovnice
Hra je určena k procvičovaní lineárních rovnic. Žáci řeší sadu příkladů schovaných v QR kódu a podle výsledků luští…
základní vzdělávání
25. 2. 2019 0x 1724x
Puzzle – rovnice
Obsahem materiálu jsou karty s dvojicemi rovnic, které mají shodné výsledky. Žáci mají po jejich sestavení kontrolu ve…
základní vzdělávání
5. 2. 2019 1x 3110x
Honba za pokladem – celá čísla
Hra s QR kódy je určená na závěrečné opakování a procvičování celých čísel. Žáci pomocí výpočtů luští tajenku.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
20. 4. 2017 1x 5702x
Zábavná matematika I.
Žáci si zábavnou formou procvičují násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100.
základní vzdělávání
5. 4. 2016 0x 3433x
Hádanky s doplňovačkou
Žákům se objeví obrázek. Musí jej pojmenovat a slovo doplnit. Výsledkem tvorby slov je vyplněná tajenka, která dá…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
28. 12. 2015 0x 2572x
Co musí znát cyklista
Pracovní list je určen žákům 5. ročníku, ale může být využit i na 1. stupni základní školy. Zábavnou formou si žáci…
základní vzdělávání
9. 4. 2015 0x 5348x
Veselá angličtina 1
Pracovní list, ve kterém děti doplní správné názvy zvířat v angličtině. Nápovědou jsou přesmyčky a obrázky. Ze zelených…
základní vzdělávání
16. 12. 2013 0x 4983x
Ukaž, jak umíš písmenka, vyplň křížovky
Vyplňováním křížovek si žáci procvičí znalosti písmen. Vyplnit křížovky je jednoduché. DUM lze použít pro individuální…
základní vzdělávání
10. 12. 2013 0x 18061x
Shoda podmětu s přísudkem
Materiál procvičuje schopnost dětí správně používat gramatická pravidla shody podmětu s přísudkem, najít ve větách…
základní vzdělávání
9. 9. 2013 0x 5893x
Matematika s tajenkou a hádankou
Žáci si procvičí znalosti čísel od 0 do 12. Kromě znalostí čísel musí správně určit počet teček odpovídajících hodnotě…
jazykové vzdělávání
14. 5. 2012 0x 2167x
Španělština – tajenka, rodina
Pracovní list pro žáka obsahuje několik cvičení na téma rodina a příbuzenské vztahy. Na závěr je doplněn o tři tajenky.
jazykové vzdělávání
14. 5. 2012 0x 1701x
Španělština – tajenka – ovoce a zelenina
Pracovní list pro žáka obsahuje několik cvičení na téma ovoce a zeleniny (doplnění názvů, spárování českých a…
Zobrazeno 12 z 52 položek