Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (41)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 41 položek
základní vzdělávání
11. 3. 2024 0x 602x
Techmania – Mechanika
Tento vzdělávací blok třinácti videí má za cíl seznámit žáky s mechanikou jako vědním oborem a jeho významem pro náš…
základní vzdělávání
16. 10. 2023 0x 1345x
Prezentace těles prostřednictvím virtuální nástěnky
Žáci objevují tělesa ve svém okolí, nachází v realitě jejich reprezentaci. Prostřednictvím digitálních technologií pak…
základní vzdělávání
28. 7. 2023 0x 1586x
Geometrie – riskuj
Žáci hravou formou rozeznají, pojmenují a popíší základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich…
základní vzdělávání
1. 3. 2021 0x 1451x
Praktické měření délky a hmotnosti tělesa
Publikace je určena žákům 6. ročníku. Výhodou je, že měření můžeme realizovat doma i při distanční výuce. Žákům radí,…
základní vzdělávání
11. 2. 2019 0x 2127x
Detektiv – Tělesa
Materiál tvoří sada karet s tělesy pro hru Detektiv. Smyslem hry je utvrdit pojmy související s tělesy a formulace…
základní vzdělávání
26. 2. 2016 0x 5223x
Čtvrťáci a matematika XVI. Povrch krychle, kvádru
Téma Určujeme povrch krychle a kvádru je pokračováním tématu Obvod a obsah pravoúhelníku a navazuje na téma 3.…
odborné vzdělávání
14. 7. 2014 0x 3262x
Matematika ZŠ XX – test
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení učiva ZŠ. Může být použit i k samostudiu. Žák si postupným…
odborné vzdělávání
15. 5. 2014 0x 3681x
Matematika ZŠ XIV – objem těles
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení vzorců pro objem krychle, kvádru, válce, jehlanu, kužele a…
odborné vzdělávání
14. 5. 2014 0x 2352x
Matematika ZŠ XIII – povrch těles
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení vzorců pro povrch krychle, kvádru, válce, jehlanu, kužele a…
základní vzdělávání
17. 10. 2013 0x 3119x
Interaktivní procvičování anglických slovíček na téma geometrické tvary
Žáci se seznámí s geometrickými obrazci, ale i s tělesy a jejich anglickými názvy. Učební materiál je vhodný jak pro…
odborné vzdělávání
18. 6. 2013 0x 1492x
Instalatér VI – Otopná tělesa
Materiál je určen pro žáky učebního oboru instalatér k opakování učiva o otopných tělesech, jejich základních…
základní vzdělávání
5. 12. 2011 0x 5682x
Látky a částice
Prezentace shrnuje základní pojmy částicového složení látek pro žáky 6. třídy. Materiál lze použít v přímé výuce, po…
Zobrazeno 12 z 41 položek