Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
základní vzdělávání
4. 10. 2017 0x 3187x
Větné vzorce v QR kódech
Materiál slouží k procvičení učiva o větném celku, souvětí, větě jednoduché a spojkách. Je tvořen kartami s obrázky QR…
základní vzdělávání
15. 2. 2016 0x 3798x
Hrajeme se souřadným souvětím
Cílem materiálů je procvičení si poměru mezi hlavními větami. Žáci v osmisměrce vyhledají spojky, které přiřadí ke…
odborné vzdělávání
7. 5. 2014 0x 1078x
Německý jazyk – Mode und chic sein
Materiál obsahuje přehledně zpracovaná cvičení, která vycházejí z odborné slovní zásoby a vybraných gramatických jevů.
odborné vzdělávání
13. 3. 2014 0x 1233x
Německý jazyk – Medien und Komunikationen
Materiál obsahuje přehledně zpracovaná cvičení, která vycházejí z odborné slovní zásoby a vybraných gramatických jevů.
základní vzdělávání
3. 7. 2013 0x 2051x
Optická mohutnost
Žáci se seznámí s termínem optická mohutnost. Na závěr budou na příkladech procvičovat probranou látku.
odborné vzdělávání
10. 6. 2013 0x 2156x
Spojky
Pracovní list – procvičování spojek. Autorkou materiálu je Mgr. Petra Karfíková.
základní vzdělávání
30. 5. 2013 0x 5471x
Čočka spojka a rozptylka
Žáci se seznámí s čočkou spojkou a rozptylkou. Poznají, jaké světelné svazky vznikají, prochází-li čočkami světelné…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
29. 5. 2012 0x 2076x
Vyrobte si a zkoumejte – válcová vodní čočka
Prezentace je určená pro žáky jako inspirace k samostatnému zkoumání pozorovaných jevů s pomocí jednoduchých pomůcek.…
gymnázium
1. 12. 2011 2x 3246x
Optická zobrazení
V pracovním sešitu jsou připraveny optické soustavy pro konstrukci zobrazení předmětu sférickými zrcadly a čočkami.
základní vzdělávání
23. 9. 2011 0x 8947x
Slovní druhy – 8, 9, 10
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – spojek, částic, citoslovcí. Pracovní list je…
základní vzdělávání
10. 8. 2011 1x 5667x
Hra – optika – lom světla
Didaktická hra určená k opakování a procvičování učiva o lomu světla a čočkách.
základní vzdělávání
3. 6. 2011 0x 7745x
Optika – opakování pojmů
Opakování pojmů tematického celku optika (světelné jevy) formou hry „had“.
Zobrazeno 12 z 21 položek