Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
základní vzdělávání
4. 10. 2017 0x 3447x
Větné vzorce v QR kódech
Materiál slouží k procvičení učiva o větném celku, souvětí, větě jednoduché a spojkách. Je tvořen kartami s obrázky QR…
základní vzdělávání
11. 11. 2011 2x 15218x
Druhy souvětí
Žák si hravou formou zopakuje a procvičí znalosti o druzích souvětí.
základní vzdělávání
11. 11. 2011 0x 8936x
Souvětí
Žák si procvičí znalosti o souvětí, zopakuje si významové poměry mezi větami hlavními, souřadné spojení vět.
základní vzdělávání
4. 10. 2011 0x 12110x
Vzorce souvětí
Materiál obsahuje karty se vzorci souvětí, souvětí, která těmto vzorcům odpovídají a věty jednoduché, kde spojka…
základní vzdělávání
10. 8. 2011 0x 8282x
Věta
Prezentace seznamuje žáky třetích ročníků s větou jednoduchou a souvětím. Učí správnou melodii ve větách, seznamuje se…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 0x 5413x
Oslovení v pohádkách a písničkách – psaní čárek
Pracovní listy slouží k vyvození a procvičení psaní čárky ve větě jednoduché za oslovením. Žák bude doplňovat čárky,…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 9166x
Staré řecké báje a pověsti – práce s textem
Žáci pracují s uměleckým textem. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby. Dané informace provazují s těmi, které…
základní vzdělávání
20. 12. 2010 0x 12287x
Vybíjená - věta jednoduchá a souvětí
Žák si pomocí pracovních listů procvičí určování vět jednoduchých a souvětí. Zopakuje si druhy vět, bude tvořit souvětí…
základní vzdělávání
12. 10. 2010 1x 33478x
Závěrečná práce z českého jazyka pro 5. ročník
Závěrečná písemná práce z českého jazyka zahrnující učivo pátého ročníku. Základem je práce s textem.
základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 4823x
Házíme kostkou a tvoříme souvětí
Materiál popisuje aktivitu, při které si žáci procvičí tvoření souvětí. Je možno využít v individuální, skupinové i…
základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 10830x
Věty jednoduché a souvětí s obrázky
Žák si formou pracovního listu procvičí doplňování spojek a spojování vět do souvětí. Pojmenováváním obrázků a…
základní vzdělávání
3. 9. 2010 0x 3735x
Kouzelné kostičky
Žák si formou pracovního listu procvičí spojky. Motivačním prvkem je zde sběr kostiček, které žák získává za jednotlivá…
Zobrazeno 12 z 21 položek