Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (40)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 40 položek
základní vzdělávání
7. 9. 2020 3x 3685x
Násobení – QR kódy
Materiál slouží jako pomůcka při výuce matematiky ve 2., 3. nebo 4. či 5. ročníku (násobilka). Pravidlem je vypočítat…
základní vzdělávání
31. 1. 2019 0x 1787x
Tic Tac Toe – výrazy
Procvičování rozkladů výrazů na součin prostřednictvím rozkladných vzorců a známé hry Tic Tac Toe. Práce s QR kódy.
základní vzdělávání
31. 5. 2017 0x 10339x
Zajímavá matematika
Pracovní listy jsou zaměřeny na opakování sčítání, odčítání a násobení čísel v oboru do 1 000 se sebekontrolou.
základní vzdělávání
26. 9. 2016 0x 3284x
Na pouti
Pracovní listy jsou zaměřené na opakování sčítání a odčítání přes desítku, opakování násobilek. Žáci matematizují…
základní vzdělávání
1. 6. 2015 0x 2897x
Interaktivní násobilka s pexesem
Žáci si procvičí násobilku s použitím pexesa. Vhodné jak pro individuální, tak týmovou práci.
základní vzdělávání
10. 6. 2014 0x 5174x
Domečky
Pracovní listy upevňují algoritmus sčítání/odčítání a násobení/dělení.
základní vzdělávání
5. 9. 2013 0x 7495x
Násobení do 100
Žáci doplní výsledky k daným číslům v tabulce. Obměnou k daným součinům naleznou chybějícího činitele. V prezentaci…
odborné vzdělávání
25. 7. 2013 0x 1255x
Tabulkový procesor XV
V tomto učebním materiálu se setkáme s vytvářením nejběžnějších funkcí, datových funkcí a vnořených funkcí.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
31. 5. 2012 0x 3570x
Násobilkový vláček
Soubor obrázků lokomotiv s vagonky, na kterých jsou napsané příklady, které žáci využijí při skupinových činnostech…
základní vzdělávání
27. 10. 2011 0x 6489x
Najdi mne a vybarvi
V pracovním listě je deset balónků, na kterých jsou napsána čísla. Žáci musí balónky vybarvovat podle nápovědy. Aby…
základní vzdělávání
26. 10. 2011 1x 6292x
Kdo se stane novým králem
Úkolem žáků v pracovním listě je získat tři klíče k bráně zámku. Získají je tehdy, když vyřeší tři logické úlohy.
základní vzdělávání
10. 10. 2011 0x 7981x
Matematická plachetnice
Opakování násobení/dělení číslem 10, 100. Do schematického náčrtu plachetnice žáci podle pokynu doplní výsledek operace…
Zobrazeno 12 z 40 položek