Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (14)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 14 položek
jazykové vzdělávání
7. 6. 2012 0x 6026x
Slova nadřazená
Pracovní list procvičuje slovní zásobu z různých oborů. Obsahuje úkoly na dopsání slov souřadných, vyřazení slov, která…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 1x 9741x
Slova souřadná
Aktivita pro žáky, ve které si procvičí souřadnost slov. Úkolem žáků je vybrat slovo, které mezi ostatní nepatří. Poté…
základní vzdělávání
21. 11. 2011 0x 14341x
Párové souhlásky v tajenkách
Pracovní list obsahuje sedm křížovek, kam musí žáci doplnit slova s párovými souhláskami. Po vyluštění musí určit slovo…
předškolní vzdělávání
2. 11. 2011 4x 3921x
Paměť
Prezentace zaměřené na trénink paměti a postřehu. Dětem je předložen snímek, na kterém se nachází několik druhů ovoce …
základní vzdělávání
21. 10. 2011 0x 5986x
Hádanky
V pracovní listě žáci musí rozluštit hádanky a určit slova nadřazená. Vhodné jako samostatná práce pro rychlé žáky.
předškolní vzdělávání
26. 8. 2011 0x 3796x
Kdo bydlí v domečku?
Pracovní list pro předškoláky věnovaný rozvoji sluchového vnímání hlásek. Podle vyslovené počáteční hlásky dítě…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 42446x
ČJ – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov
Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 44803x
ČJ – opakovací pís. práce – 3. ročník
Opakovací písemná práce pro žáky 3. ročníku.
předškolní vzdělávání
18. 7. 2011 0x 2373x
Řekni jedním slovem, co to je
Prezentace rozvíjí slovní zásobu dětí staršího předškolního věku, procvičuje jednoduché používání nadřazených slov.
základní vzdělávání
17. 5. 2011 0x 9056x
Úkoly z ČJ nejen do adventního kalendáře
Materiál obsahuje 24 jednoduchých úkolů z ČJ pro žáky 4. a 5. ročníku, které lze využít jako zadání do třídního…
základní vzdělávání
8. 2. 2011 0x 11662x
Už to umím - slova nadřazená, podřazená a souřadná
Materiál obsahuje sešit, který žáky provede danou problematikou. Společně s žáky si složíte sešit, ve kterém děti…
základní vzdělávání
4. 2. 2011 0x 9877x
Slova souřadná
Pracovní listy pro žáky 1. stupně ZŠ. Žák vyhledává slova, která do řady nepatří. Ke každé řadě přiřadí slovo nadřazené…
Zobrazeno 12 z 14 položek