Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (62)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 62 položek
základní vzdělávání
10. 6. 2011 1x 14568x
Hra – slovní druhy
Desková hra pro skupiny čtyř žáků k procvičení slovních druhů. Žák hodí kostkou a vezme si kartičku se slovem. Přečte…
základní vzdělávání
1. 6. 2011 0x 4379x
Na nákupech s číslovkami
Pomocí pracovního listu si žák procvičí druhy číslovek. Bude luštit křížovky a pracovat s textem. Součástí je řešení.
základní vzdělávání
31. 5. 2011 0x 5148x
ZUBÍ nebo ZUBY? - význam slova
Pracovní list slouží k procvičení učiva o významu slov. Žák si zopakuje slovní druhy a slova mnohoznačná. Bude…
základní vzdělávání
17. 5. 2011 0x 8820x
Úkoly z ČJ nejen do adventního kalendáře
Materiál obsahuje 24 jednoduchých úkolů z ČJ pro žáky 4. a 5. ročníku, které lze využít jako zadání do třídního…
základní vzdělávání
18. 4. 2011 0x 5770x
Kamarádi
Pracovní list – vystřihovánka. Slouží k činnostnímu učení – určování slovních druhů.
základní vzdělávání
15. 4. 2011 0x 6478x
Domovní znamení
Pracovní listy k procvičení znalostí z českého jazyka (určování slovních druhů, mluvnických kategorií podstatných jmen…
základní vzdělávání
11. 4. 2011 0x 5383x
Hospodářské plodiny
Souhrnný projekt, ve kterém si žáci procvičí logický úsudek a znalosti z českého jazyka, matematiky, přírodovědy …
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 18703x
Halloween
Pracovní list k souhrnnému procvičování znalostí českého jazyka a matematiky ve čtvrtém ročníku. Vhodné i jako výchozí…
základní vzdělávání
28. 3. 2011 0x 5581x
Vladanovy dcery – přídavná jména
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žák se pomocí úryvku pohádky seznámí s…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 5689x
Velikonoční jarmark – gramatické kategorie sloves
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o slovesech. Žák bude určovat gramatické kategorie sloves, luštit křížovku…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 11129x
Barevné slovní druhy
Pracovní list slouží k procvičování určování slovních druhů. Vhodný je jako motivace či fixace pro žáky 6. ročníku před…
základní vzdělávání
22. 3. 2011 0x 5783x
Slovní druhy a matematika
Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí slovní druhy a násobilku.
Zobrazeno 12 z 62 položek