Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (97)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 97 položek
základní vzdělávání
24. 3. 2010 0x 11401x
Opakování - věta, druhy vět
Test (pracovní list), ve kterém si žáci 2. třídy zopakují učivo o větě a o druzích vět. V pracovním listu je i místo…
základní vzdělávání
23. 3. 2010 0x 11031x
Opakování - věta, slovo, slabika, hláska
Test (pracovní list), ve kterém si žáci 2. třídy zopakují následující učivo: počet vět v textu, počet slov ve větě,…
základní vzdělávání
9. 3. 2010 0x 5348x
Písmenková babička
Prezentace zaměřená na rozlišení samohlásek od souhlásek, dále na syntézu slabik, slov a vět. Žáci sledují prezentaci,…
základní vzdělávání
8. 3. 2010 0x 3919x
Skáčeme panáka
Pracovní list na procvičování čtení v 1. třídě. Žáci doplňují chybějící písmena do panáků na skákání a čtou slova.
předškolní vzdělávání
5. 3. 2010 0x 4635x
Martin jede, zimu veze
Pracovní list zaměřený na řečový rozvoj, sluchové rozkládání slov na slabiky a rytmizaci. Děti vytleskávají názvy…
základní vzdělávání
26. 2. 2010 2x 4733x
Házej kostkou a čti
Aktivita pro žáky 1. třídy k procvičování výslovnosti a čtení zábavnou formou. Sada obsahuje několik listů, které…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
1. 2. 2010 0x 5154x
Najdi stejné slovo - 1. třída
Materiál obsahuje kartičky, vždy dvakrát stejné slovo. Rozstříháme, zamícháme a rozdáme žákům. Jejich úkolem je hledat…
základní vzdělávání
29. 1. 2010 0x 5885x
Dvojslabičná slova
Pracovní list k procvičení čtení dvojslabičných slov s otevřenými slabikami.
předškolní vzdělávání
26. 1. 2010 0x 3219x
Povídej 3
Pracovní list pro děti nejstaršího předškolního věku rozvíjí dovednosti předcházející čtení a psaní. Děti vyhledávají…
základní vzdělávání
26. 1. 2010 0x 7241x
Test - druhy vět
Test, ve kterém si žáci zopakují učivo 2. ročníku na téma druhy vět. Součástí testu je i místo pro diktát.
základní vzdělávání
15. 1. 2010 0x 6183x
Strašidelné učení - čtení
Pracovní list pro 1. třídu na procvičování čtení písmen a, e, i, o, u, s, l, m, p a slabik.
základní vzdělávání
11. 1. 2010 0x 3874x
Slovní fotbal
Kartičky se slovy, která na sebe navazují po vzoru hry „Slovní fotbal". Slova na kartičkách jsou tvořena ze…
Zobrazeno 12 z 97 položek