Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
31. 8. 2017 0x 7529x
Skládání slov
Materiál obsahuje 2 x 6 listů s obrázky a písmeny. Na každém listě jsou 3 obrázky, u kterých jsou rozházená písmena.…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
19. 7. 2011 0x 4932x
Písmeno Ž
Pracovní list slouží k seznámení se všemi tvary písmena Ž. Všechny obrázky na pracovním listě začínají tímto písmenem,…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
19. 7. 2011 0x 5312x
Písmeno H
Pracovní list seznamuje žáky s písmenem H, všemi jeho tvary. Je podpořen obrázky s počátečním písmenem H, které slouží…
základní vzdělávání
15. 7. 2011 0x 5582x
Co je na obrázku
Materiál obsahuje 30 umazaných obrázků a k nim 30 kartiček se slovy, která jsou napsaná psacím písmem. Žáci mají za…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
10. 6. 2011 0x 3350x
Slova s písmenem D
Žáci vyhledávají stejná slova v psacím a tiskacím tvaru. Dále mohou doplnit o vlastní psaní. Vhodné pro opis i přepis.
základní vzdělávání
19. 11. 2010 0x 6080x
Matematika v zoo
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení početních operací v oboru 0 - 20 bez přechodu přes desítku. Žák bude…
základní vzdělávání
17. 9. 2010 3x 6224x
Zvířátka - psací písmo
Žák si formou pracovního listu procvičí čtení slov napsaných psacím písmem a zároveň si zopakuje některá naše i…
základní vzdělávání
26. 8. 2010 1x 8303x
Dokreslovačky – psací písmo
Materiál slouží k nácviku čtení slov psaných psacím písmem. Porozumění čtenému žák prokáže dokreslováním obrázků na…
základní vzdělávání
19. 5. 2010 0x 5283x
Slabiky - skládačka
Rozstříhejte skládačku podle čárkovaných linek. Žáci mají za úkol složit obdélník tak, že k sobě skládají slabiku v…
základní vzdělávání
14. 5. 2010 0x 3689x
Škrtni přebytečné písmenko
Žáci mají za úkol škrtnout přebytečné písmenko v jednotlivých slovech a správná slova potom přepsat. Nápovědou jsou jim…
základní vzdělávání
18. 12. 2009 4x 8695x
Slova s písmeny M, L, S
Materiál obsahuje 30 slov, která jsou složena ze samohlásek a písmen M, L, S. Každé slovo je napsáno tiskacím a psacím…
základní vzdělávání
18. 12. 2009 1x 5210x
Slova s písmeny P, T
Materiál obsahuje kartičky 40 slov, která jsou složena ze samohlásek a písmen M, L, S, P, T. Každé slovo je napsáno…
Zobrazeno 12 z 12 položek