Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (74)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 74 položek
základní vzdělávání
26. 10. 2011 0x 9318x
Předložky z(ze), s(se)
V prezentaci si žáci zopakují způsob psaní a čtení předložek, připomenou si pravidlo pro psaní předložek z(ze) a s(se),…
základní vzdělávání
7. 10. 2011 0x 8356x
Vybarvená podstatná jména
Pracovní list, ve kterém žáci rozlišují podstatná jména a slovesa a vybarvují je podle pokynů. Kontrolou je vzniklé…
základní vzdělávání
23. 9. 2011 0x 23825x
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek…
základní vzdělávání
23. 9. 2011 1x 7886x
Vyvození podstatných jmen
Hra „země, město...“ sama o sobě samozřejmě není nová. Podstatné v materiálu je AHA! žáků na konci hry – vyplněná…
základní vzdělávání
20. 9. 2011 0x 22583x
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek…
základní vzdělávání
2. 9. 2011 0x 13061x
Přídavná jména
Žáci vyhledávají přídavná jména, tvoří z podstatných jmen přídavná jména, určují u přídavných jmen pád, číslo a rod.…
základní vzdělávání
11. 8. 2011 0x 14242x
Souhrnné opakování 2. ročník
Materiál obsahuje souhrnné opakování stěžejního učiva 2. ročníku, dále praktické přehledy gramatiky a některá slohová…
základní vzdělávání
9. 8. 2011 3x 16614x
Pády podstatných jmen s příklady
Žáci vyhledávají podstatná jména, určují jejich pády a vytváří příklady, které poté počítají.
základní vzdělávání
20. 7. 2011 0x 9169x
Aj - it is, they are, there
V prezentaci se žáci učí používat vazbu it is, they are, there is, there are. Procvičují si též množné číslo…
základní vzdělávání
1. 6. 2011 0x 12792x
Tvary slov – rod střední
Materiál obsahuje karty s kmenovou částí slov a pruhy s koncovkami. Slouží k vyvození a procvičování učiva o tvarech…
základní vzdělávání
13. 4. 2011 0x 6268x
Balení na tábor – gramatické kategorie podstatných jmen
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení gramatických kategorií podstatných jmen. Žák bude pracovat s úvodním…
základní vzdělávání
13. 4. 2011 0x 45709x
Pololetní pís. práce – 4. roč. – ČJ
Pololetní písemná práce, která ověří znalosti českého jazyka žáků 4. ročníku.
Zobrazeno 12 z 74 položek