Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
gymnázium
10. 9. 2013 0x 2044x
Kuželosečky – pojem, klasifikace
Úkolem materiálu je seznámit žáky s kuželosečkami, které jsou řezem rotační kuželové plochy. Při klasifikaci…
gymnázium
5. 9. 2013 0x 1960x
Konstrukce paraboly
Úkolem materiálu je zopakování definice paraboly, využití definice paraboly při bodové konstrukci paraboly, seznámení s…
gymnázium
4. 9. 2013 2x 2268x
Parabolický řez kuželové plochy
Materiál slouží k názorné výuce parabolického řezu na kuželové ploše. Použití materiálu vyžaduje dobrou znalost učiva …
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1365x
Parabola jako obraz kružnice v kolineaci
Úkolem materiálu je vysvětlit žákům sestrojení paraboly jako obrazu kružnice v kolineaci. Předpokládána je znalost…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1796x
Parabola a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a paraboly. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
8. 8. 2013 0x 2072x
Parabola – definice, analytické vyjádření
Úkolem materiálu je pomoci učiteli při výkladu – odvození vyjádření paraboly pomocí rovnice. Doporučení: žáci sami…
základní vzdělávání
9. 6. 2011 0x 3322x
Hra - lineární funkce
Didaktická hra (test) určená k utvrzení či procvičení právě probrané části učiva o lineárních funkcích a jejich…
základní vzdělávání
29. 9. 2010 0x 6316x
Kvadratická funkce
Prezentace ja zaměřena na kvadratickou funkci a je vhodná k samostudiu.
základní vzdělávání
29. 6. 2010 0x 7441x
Funkce - graf kvadratické funkce
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Zopakování základních znalostí a pojmů učiva o funkcích.…
gymnázium
27. 5. 2008 1x 4116x
Vzájemná poloha paraboly a přímky
Prezentace k výkladu vzájemné polohy paraboly a přímky s aktizujícími otázkami pro studenty. Souvislost mezi…
Zobrazeno 10 z 10 položek