Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
základní vzdělávání
17. 3. 2015 1x 2900x
Přítomné časy – srovnání
Prezentace porovnává použití přítomného času průběhového a přítomného času prostého na základní a pokročilejší úrovni.…
jazykové vzdělávání
26. 6. 2013 0x 2315x
Přítomný čas prostý
Prezentace slouží k výkladu a procvičení gramatiky vysvětlující přítomný čas prostý.
jazykové vzdělávání
3. 5. 2012 0x 4147x
Přítomný čas prostý
Prezentace se zabývá tvorbou přítomného času prostého a jeho nejběžnějším použitím. Je určena pro začátečníky. V…
základní vzdělávání
8. 11. 2011 0x 7938x
Soubor interaktivních cvičení
Interaktivní procvičování správného slovosledu ve větách, názvů měsíců a zvířat přímo v internetovém prohlížeči. Žák v…
základní vzdělávání
25. 10. 2010 3x 5944x
Písemka – začátečníci
Jednoduchá písemka prověřuje znalosti začátečníků. Obsahuje řadové číslovky, slovní zásobu, kladné a záporné věty a dvě…
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 6356x
Přítomný čas prostý
Pracovní list pro práci v malých skupinách, který si klade za cíl zautomatizovat tvoření otázek v přítomném čase…
základní vzdělávání
26. 5. 2010 0x 3481x
Sentences in squares - present simple
Materiál k procvičování tvoření oznamovacích vět v přítomném čase prostém. Je určen pro práci ve dvojici či v malé…
základní vzdělávání
2. 2. 2010 0x 4570x
Present simple - look and write
Aktivita pro žáky se specifickou poruchou učení - dysgrafií. Pracovní list obsahuje obrázky, které naznačují slovesa.…
základní vzdělávání
19. 1. 2010 0x 13055x
AJ - přítomný čas
Prezentace stručně popisuje, kdy se používá přítomný čas prostý a průběhový v angličtině a uvádí příklady. Následuje…
základní vzdělávání
17. 12. 2009 0x 2976x
What they do in the afternoon
Pracovní listy (a karty) k procvičování přítomného času prostého. Sada materiálů rovněž obsahuje karty se slovesy a…
základní vzdělávání
3. 12. 2009 0x 5317x
Přítomný čas prostý
Pracovní list pro výuku anglického jazyka je určen k procvičení a upevnění daného gramatického jevu. Zaměřuje se na…
Zobrazeno 11 z 11 položek