Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (26)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 26 položek
gymnázium
16. 8. 2010 0x 10633x
Lexikologie - hravě a s úsměvem
Pracovní list je určen žákům vyššího gymnázia nebo odborných škol. Je vhodný pro skupinovou práci s následným…
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 7667x
Přečti, slož a vysvětli význam
Materiál obsahuje tangram s příslovími ke složení. Je určeno pro práci ve dvojici. Tvar nastříháme dle čar a zamícháme,…
gymnázium
10. 8. 2010 0x 2793x
Russkie poslovicy
Přísloví a ustálená slovní spojení jsou přirozenou součástí každého jazyka. Pracovní list přináší soubor více i méně…
základní vzdělávání
22. 6. 2010 0x 3347x
Kouzelné perníčky
V pracovním listu si žák zábavnou formou zopakuje podstatná jména. Motivačním prvkem pro žáka je tu sběr perníčků,…
základní vzdělávání
17. 6. 2010 0x 3488x
Kouzelné hříbky
Žák si formou pracovního listu zopakuje slovesa. Motivačním prvkem je zde sběr hříbků, které žák dostává za správné…
základní vzdělávání
14. 5. 2010 0x 8059x
Přísloví s obrázky
V pracovním listu si žák procvičí odlišování věty jednoduché a souvětí, psaní čárky v souvětí a rovněž větné vzorce -…
základní vzdělávání
22. 2. 2010 0x 7401x
Bingo v příslovích
Materiál je určen pro procvičení přísloví, která jsou všeobecně známá a používaná, formou hry bingo. Návod k použití je…
základní vzdělávání
4. 9. 2009 0x 6192x
Velkomoravský kníže
Žáci se seznamují s počátky našich dějin, pracují s textem, vyhledávají „vetřelce“, kteří jim pomáhají vyluštit jméno…
základní vzdělávání
25. 8. 2009 0x 8866x
Sedm tajemných slov
Žáci hledají tři chybějící písmena společná sedmi daným neúplným slovům. S těmito slovy pak dále pracují.
základní vzdělávání
9. 6. 2009 0x 6547x
Přísloví
Žáci skládají přísloví. Materiál (pracovní text) je určen k nastříhání na různě veliké části (moderační karty). Může…
gymnázium
21. 2. 2009 0x 15170x
Cvičení pro bohatší slovní zásobu
Pracovní list má posloužit k nácviku správného využívání slovní zásoby. Obsahuje několik úkolů, které vedou žáky k…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
8. 2. 2009 0x 12720x
Popletená přísloví
Práce s pracovním listem vede žáky k rozvíjení odpovídající slovní zásoby, orientaci v neznámém textu a čtení s…
Zobrazeno 12 z 26 položek