Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (24)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 24 položek
základní vzdělávání
29. 8. 2016 0x 8118x
Bod, přímka, úsečka
Prezentace je určena k výkladu nebo opakování učiva – bod, přímka, úsečka. V prezentaci jsou zahrnuta jednoduchá…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 1966x
Kružnice a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a kružnice. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1835x
Parabola a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a paraboly. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1514x
Elipsa a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a elipsy. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
základní vzdělávání
22. 9. 2011 0x 8087x
Různoběžky, rovnoběžky
Žáci se seznámí se vzájemnou polohou přímek v rovině a na příkladech si ověří získané znalosti.
gymnázium
17. 6. 2011 0x 6722x
Vzájemná poloha dvou přímek
Mongeovo promítání – vzájemná poloha dvou přímek. Různoběžky, mimoběžky a rovnoběžky.
základní vzdělávání
9. 6. 2011 0x 3380x
Hra - lineární funkce
Didaktická hra (test) určená k utvrzení či procvičení právě probrané části učiva o lineárních funkcích a jejich…
základní vzdělávání
23. 5. 2011 0x 5221x
Množiny bodů
Prezentace obsahuje řešené příklady na množiny bodů. Je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu.
základní vzdělávání
4. 5. 2011 1x 4998x
Úvod do geometrie
Žáci se seznámí se základními geometrickými značkami.
základní vzdělávání
15. 4. 2011 3x 10300x
Třeťáci a matematika 2, Opakujeme geometrii
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen…
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 3928x
Čtení z grafu - pohyb
Pracovní list pro žáky 7. r., pohyb tělesa.
základní vzdělávání
16. 12. 2010 0x 4394x
Druháci a matematika 8, přímka
Materiál obsahuje prezentaci a pracovní list, je určen žákům 2. ročníku a je zaměřen na objasnění pojmu přímka,…
Zobrazeno 12 z 24 položek