Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (25)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 25 položek
základní vzdělávání
28. 7. 2023 0x 1616x
Geometrie – riskuj
Žáci hravou formou rozeznají, pojmenují a popíší základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich…
základní vzdělávání
29. 8. 2016 0x 10116x
Bod, přímka, úsečka
Prezentace je určena k výkladu nebo opakování učiva – bod, přímka, úsečka. V prezentaci jsou zahrnuta jednoduchá…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 2290x
Kružnice a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a kružnice. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 2073x
Parabola a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a paraboly. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1756x
Elipsa a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a elipsy. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
základní vzdělávání
22. 9. 2011 0x 8516x
Různoběžky, rovnoběžky
Žáci se seznámí se vzájemnou polohou přímek v rovině a na příkladech si ověří získané znalosti.
gymnázium
17. 6. 2011 0x 7137x
Vzájemná poloha dvou přímek
Mongeovo promítání – vzájemná poloha dvou přímek. Různoběžky, mimoběžky a rovnoběžky.
základní vzdělávání
9. 6. 2011 0x 3715x
Hra - lineární funkce
Didaktická hra (test) určená k utvrzení či procvičení právě probrané části učiva o lineárních funkcích a jejich…
základní vzdělávání
23. 5. 2011 0x 5646x
Množiny bodů
Prezentace obsahuje řešené příklady na množiny bodů. Je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu.
základní vzdělávání
4. 5. 2011 1x 5501x
Úvod do geometrie
Žáci se seznámí se základními geometrickými značkami.
základní vzdělávání
15. 4. 2011 3x 12245x
Třeťáci a matematika 2, Opakujeme geometrii
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen…
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 4553x
Čtení z grafu - pohyb
Pracovní list pro žáky 7. r., pohyb tělesa.
Zobrazeno 12 z 25 položek