Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (79)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 79 položek
základní vzdělávání
14. 9. 2009 0x 3041x
Nerovnice - druhy řešení dle definičního oboru
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Opakování pojmu lineární nerovnice, zavedení druhů…
základní vzdělávání
11. 9. 2009 0x 6241x
Výrazy - násobení
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Opakování základních znalostí o násobení a algebraickém…
základní vzdělávání
13. 5. 2009 0x 7030x
Konstrukce trojúhelníku podle věty sss
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky vysvětluje, vyvozuje (na základě množin bodů)a popisuje…
základní vzdělávání
12. 5. 2009 0x 2618x
Nerovnice - ekvivalentní úpravy 2
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Seznámení s druhou sadou ekvivalentních úprav využívaných…
základní vzdělávání
27. 4. 2009 0x 11032x
Dvojice úhlů - souhlasné a střídavé úhly
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Opakování základních znalostí o úhlu a dvojicích úhlů…
základní vzdělávání
27. 4. 2009 0x 3503x
Nerovnice - znázornění a zápis řešení
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Opakování pojmů množina řešení, číselné obory, zavedení…
základní vzdělávání
22. 4. 2009 0x 3472x
Nerovnice - ekvivalentní úpravy 1
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Seznámení s první trojicí ekvivalentních úprav využívaných…
základní vzdělávání
15. 4. 2009 0x 7666x
Úhel - druhy a vlastnosti
Prezentace vhodná k výkladu i opakování učiva základních dvourozměrných geometrických tvarů (rovina, polorovina, úhel).…
základní vzdělávání
8. 4. 2009 0x 11100x
Vzájemná poloha přímek
Prezentace vhodná k výkladu i opakování učiva o vzájemné poloze bodu a přímky a dvou přímek. Zavedení pojmů rovnoběžky,…
základní vzdělávání
18. 3. 2009 0x 9634x
Postupný poměr - základní tvar
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Uvádí pojem postupný poměr, jeho zápis, základní tvar …
základní vzdělávání
17. 3. 2009 1x 9673x
Celá čísla - dělení
Prezentace uvádějící početní výkony s celými čísly. Vysvětlení principu dělení celých čísel na konkrétních příkladech.…
základní vzdělávání
16. 3. 2009 1x 4063x
Základní konstrukce obdélníku
Prezentace opakující základní vlastnosti obdélníku a popisující postup konstrukce obdélníku zadaného délkami jeho stran…
Zobrazeno 12 z 79 položek