Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (17)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 17 položek
základní vzdělávání
25. 1. 2023 0x 648x
Osová souměrnost s pohybovou aktivitou
Žáci hravou formou tvoří osově souměrné útvary. Jedná se o propedeutiku k pochopení funkce osy souměrnosti. Manipulací…
základní vzdělávání
3. 10. 2022 0x 979x
Osově souměrné tvary
Žáci experimentují s osovou souměrností. Zažívají radost z tvoření a pochopení osově souměrných útvarů. Zobecňují…
základní vzdělávání
28. 9. 2022 0x 1348x
Zvířata z geometrických tvarů
Žáci vyhodnocují, z jakých geometrických tvarů může být podobizna zvířete sestavena. Rozeznávají, pojmenují a popíší…
základní vzdělávání
26. 9. 2022 0x 1493x
Podzim ve 2. třídě
Materiál slouží jako kartotéka činností a nápadů pro synchronní a asynchronní práci při distanční výuce v daném ročním…
základní vzdělávání
23. 2. 2022 0x 1777x
Jaro ve 2. třídě
Materiál slouží jako kartotéka činností a nápadů pro synchronní a asynchronní práci při distanční výuce v daném ročním…
základní vzdělávání
19. 5. 2011 0x 9820x
Osová souměrnost - 2
Prezentace, která je zaměřená na výklad a procvičení osové souměrnosti. Součástí jsou 3 pracovní listy, které vhodně…
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 19269x
Osová a středová souměrnost
Pracovní list k procvičení osové a středové souměrnosti. Možno též využít jako opakovací test k této látce. Žáci zde…
základní vzdělávání
22. 10. 2010 0x 21450x
Osově souměrné útvary
Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný…
základní vzdělávání
20. 10. 2010 0x 14897x
Středová souměrnost
Soubor pracovních listů na procvičení středové souměrnosti.
základní vzdělávání
22. 9. 2010 0x 14171x
Dokresli obrázky
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení osové souměrnosti. Žáci dokreslí druhou polovinu obrázku dle vzoru tak,…
základní vzdělávání
1. 9. 2010 3x 6404x
Středověké opakování
Pracovní list slouží k opakování učiva pro 5. ročník na konci školního roku.
základní vzdělávání
31. 8. 2010 0x 9744x
Osová souměrnost
Pracovní listy slouží k procvičení sestrojování obrazů v osové souměrnosti, označování samodružných bodů apod.
Zobrazeno 12 z 17 položek