Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
jazykové vzdělávání
28. 11. 2018 0x 1179x
Italská gramatika II – tvary osobních zájmen
Tato kapitola pojednává o problematice tvarů osobních zájmen v italštině.
jazykové vzdělávání
23. 5. 2018 0x 1545x
Sloveso ser x estar
Materiál se skládá ze dvou částí. Výkladová část prezentuje rozdíl mezi slovesy ser a estar (být) v portugalštině.…
základní vzdělávání
6. 10. 2014 0x 3016x
Personalpronomen
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí osobní zájmena ve 3. a 4. pádě, náhradu podstatných jmen osobními zájmeny.
základní vzdělávání
15. 1. 2014 0x 4784x
Pracovní list – časování pravidelných sloves a osobní zájmena ve 3. pádě
Pracovní list určený k procvičování gramatiky a slovní zásoby z učebnice Wir 1 (Modul 2 / Lekce 2). Pracovní list…
odborné vzdělávání
19. 8. 2013 0x 1373x
Německý jazyk – Wiederholung L5–8
Materiál slouží jako finální rekapitulace obsahu učiva páté až osmé lekce učebnice Němčina pro jazykové školy nově 1.…
odborné vzdělávání
9. 7. 2013 0x 1737x
Německý jazyk – Familie II + III
Materiál obsahuje přehledně zpracovaná cvičení, která vycházejí z odborné slovní zásoby a vybraných gramatických jevů.
základní vzdělávání
25. 11. 2011 0x 6698x
Zájmena
Prezentace určená pro vysvětlení užívání osobních a přivlastňovacích zájmen v anglickém jazyce, určená pro naprosté…
základní vzdělávání
7. 1. 2010 0x 5681x
Tvoření otázek
Pracovní list obsahuje jednoduché vysvětlení tvorby základních otázek, seznámení žáka se třemi základními tázacími…
Zobrazeno 8 z 8 položek