Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
základní vzdělávání
25. 12. 2023 0x 815x
Techmania – Optika
Tento vzdělávací blok devíti videí má za cíl seznámit žáky s částí fyziky zaměřující se na optiku. V bloku žáci zjistí,…
základní vzdělávání
3. 5. 2021 0x 1164x
Čočky v simulačním SW Algodoo
Příspěvek ukazuje možnosti simulace chodu paprsků v čočkách v SW Algodoo. Materiál vznikl jako jeden z výstupů projektu…
základní vzdělávání
29. 3. 2021 0x 1238x
Zakrývání čočky – vytvoření obrazu
Příspěvek ukazuje, jak se změní čočkou vytvořený obraz při postupném zakrývání neprůhlednou destičkou. Materiál vznikl…
základní vzdělávání
26. 6. 2014 0x 3808x
Test – optika
Žáci si procvičí znalosti z optiky. Mají možnost volby ze čtyř variant. Odpoví-li správně v časovém limitu na otázku…
základní vzdělávání
3. 7. 2013 0x 2174x
Optická mohutnost
Žáci se seznámí s termínem optická mohutnost. Na závěr budou na příkladech procvičovat probranou látku.
základní vzdělávání
3. 6. 2013 0x 2656x
Vady oka a jejich odstranění
Žáci si zopakují stavbu oka a seznámí se s očními vadami a jejich odstraněním.
gymnázium
1. 12. 2011 2x 3372x
Optická zobrazení
V pracovním sešitu jsou připraveny optické soustavy pro konstrukci zobrazení předmětu sférickými zrcadly a čočkami.
základní vzdělávání
10. 8. 2011 1x 5836x
Hra – optika – lom světla
Didaktická hra určená k opakování a procvičování učiva o lomu světla a čočkách.
gymnázium
17. 6. 2011 0x 2967x
Risk – optika
Didaktická hra určená k opakování kapitoly optika.
základní vzdělávání
3. 6. 2011 0x 8232x
Optika – opakování pojmů
Opakování pojmů tematického celku optika (světelné jevy) formou hry „had“.
základní vzdělávání
3. 6. 2011 0x 6059x
Slovník pojmů z fyziky – 7.ročník
Opakování pojmů z fyziky 7. ročníku (pohyb těles, optika, mechanické vlastnosti kapalin a plynů).
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
22. 9. 2010 0x 12006x
Fyzika - test - optika
Test je určen k opakování látky. Test lze použít jednotlivě i vcelku. Žák si vybírá ze 4 možností.
Zobrazeno 12 z 18 položek