Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
gymnázium
5. 9. 2013 0x 2399x
Konstrukce hyperboly
Úkolem materiálu je zopakování definice hyperboly, využití definice hyperboly při bodové konstrukci hyperboly,…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 2609x
Hyperbola a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a hyperboly. Hlavní pozornost je věnována rovnicím…
gymnázium
8. 8. 2013 0x 2437x
Parabola – definice, analytické vyjádření
Úkolem materiálu je pomoci učiteli při výkladu – odvození vyjádření paraboly pomocí rovnice. Doporučení: žáci sami…
základní vzdělávání
30. 5. 2013 0x 5677x
Čočka spojka a rozptylka
Žáci se seznámí s čočkou spojkou a rozptylkou. Poznají, jaké světelné svazky vznikají, prochází-li čočkami světelné…
základní vzdělávání
28. 11. 2011 0x 10685x
Zemětřesení
Pracovní list pro žáka k tématu zemětřesení obsahuje šestici různorodých aktivit, které vycházejí z úvodního textu.…
základní vzdělávání
3. 6. 2011 0x 8274x
Optika – opakování pojmů
Opakování pojmů tematického celku optika (světelné jevy) formou hry „had“.
základní vzdělávání
22. 9. 2010 0x 7170x
Fyzikální hrátky – světelné jevy
Materiál netradiční a zábavnou formou (tajenka, otáz­ky, obrázky) procvičuje komplexní znalosti o světelných jevech.
základní vzdělávání
15. 6. 2010 0x 2073x
Laboratorní práce č. 20 - dalekohled
Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 9. ročník, který prakticky ověřuje sestavení modelu dalekohledu.
základní vzdělávání
7. 4. 2010 0x 2527x
Laboratorní práce č. 23 - lupa
Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 7. ročník, který prakticky určuje ohniskovou vzdálenost lupy.
základní vzdělávání
19. 3. 2010 0x 2211x
Laboratorní práce č. 11 - spojka
Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 7. ročník, který prakticky ověřuje zobrazení spojkou rozsvícené svíčky.
základní vzdělávání
29. 7. 2008 1x 8110x
Kulová zrcadla - úvod
Prezentace vhodná na úvod učiva o kulových zrcadlech - rozdělení kulových zrcadel, význačné body a paprsky pro…
gymnázium
27. 6. 2008 0x 4278x
Zobrazování rozptylkou
Didaktická pomůcka pro výuku zobrazování optickou čočkou - rozptylkou. Jedná se o počítačovou demonstraci – simulaci…
Zobrazeno 12 z 13 položek