Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
základní vzdělávání
9. 6. 2016 0x 4107x
Ochrana přírody – národní parky v ČR
Žáci se seznamují s biosférou, s ochranou přírody, s globálními problémy lidstva, s chráněnými krajinnými oblastmi a…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
12. 6. 2012 0x 9809x
Rozmanitost přírody
Prezentace podává přehled nejznámějších ekosystémů – lesa, pole, zahrady a rybníka. Charakterizuje typické rostliny a…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 6172x
Afrika – rostlinstvo a živočišstvo
Materiál seznamuje žáky s jednotlivými biomy Afriky z hlediska jejich rozmístění, charakteristiky a také seznamuje se…
základní vzdělávání
9. 6. 2011 0x 2488x
Poznej, kde jezdím na kole
Hra slouží k zopakování a utřídění znalostí o našich CHKO.
základní vzdělávání
17. 3. 2011 0x 11843x
Chráněná území ČR
Úkolem je správně kliknout v mapce na zadaný národní park, chráněnou krajinnou oblast nebo národní přírodní rezervaci a…
základní vzdělávání
9. 12. 2010 3x 25076x
Zábavné čtení a luštění
Třináct pracovních listů obsahuje křížovky, osmisměrky a krátké texty s úkoly o živé a neživé přírodě. Pracovní listy…
gymnázium
7. 12. 2010 0x 21692x
Ochrana přírody v ČR
Prezentace sloužící jako podpora výuky o ochraně přírody v ČR.
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 2760x
Naučná stezka
Jde o výukový materiál, který poskytuje základní informace o významu naučných stezek formou prezentace.
základní vzdělávání
29. 1. 2010 0x 18445x
Ochrana přírody a životního prostředí
Úkoly pro aktivní práci žáků na PC, popř. společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli.
základní vzdělávání
14. 8. 2009 0x 14802x
Ekologie – kvíz
Materiál je postaven na principu televizního pořadu AZ-kvíz. Didaktická hra slouží k opakování a procvičování…
gymnázium
27. 5. 2008 0x 3772x
Přírodní a civilizační rizika
Informace a pracovní list na dané téma
Zobrazeno 11 z 11 položek