Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (57)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 57 položek
odborné vzdělávání
27. 1. 2014 0x 1958x
Mnohoúhelníky – slovní úlohy
Žák zná lichoběžník, rovnoběžník. Žák umí vypočítat obvod a obsah. Prezentace obsahuje řadu cvičení, v nichž si žáci…
odborné vzdělávání
27. 1. 2014 0x 6268x
Kruhová úseč, výseč – obvody, obsahy
Žák zná pojmy kruhová úseč, kruhová výseč, délka kruhového oblouku. Žák umí vypočítat obvod, obsah. Prezentace obsahuje…
odborné vzdělávání
19. 12. 2013 0x 5259x
Obvody a obsahy trojúhelníku - slovní úlohy
Žák pozná pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník. Vypočítá obvod a obsah.
odborné vzdělávání
18. 12. 2013 0x 2663x
Mnohoúhelníky – obvody a obsahy
Žák pozná čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, šestiúhelník. Počítá obvod a obsah.
odborné vzdělávání
16. 12. 2013 0x 4166x
Obvody a obsahy trojúhelníků
Žák pozná pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník. Žák umí počítat obvod a obsah…
základní vzdělávání
26. 9. 2013 0x 16150x
Geometrie – 1. stupeň
Sada pracovních listů pro výuku a procvičování geometrie na 1. stupni (zaměřeno na geometrické tvary + rýsování).
základní vzdělávání
6. 12. 2011 1x 5471x
Obvod a obsah interaktivně
Hra vybízí počítat s chutí, aktivně a správně a motivuje žáka k dosahování osobního maxima. Žák čte s porozuměním a…
základní vzdělávání
6. 12. 2011 0x 3689x
Obvod interaktivně
Didaktické hry jsou určeny k trvalému osvojení výpočtu obvodu čtverce a obdélníku. Jedná se o čtyři výukové programy,…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 3808x
Základy elektrického obvodu
Předváděcí sešit obsahuje cvičení zaměřená na praktické použití schematických značek a elektrických součástek při…
základní vzdělávání
20. 10. 2011 0x 9164x
Obvody a obsahy ve čtvercové síti
Žáci určují obvody a obsahy zakreslených geometrických obrazců v milimetrové síti, údaje zapisují do tabulky, určují…
základní vzdělávání
15. 9. 2011 0x 10069x
Rovinné obrazce
Pracovní list obsahuje obrázky rovinných obrazců – obdélník, čtverec a trojúhelníky. Dále obsahuje kartičky s…
základní vzdělávání
22. 6. 2011 0x 3693x
Pátrej po obsahu a obvodu
Materiál obsahuje úlohy, v nichž budou žáci zjišťovat obsah a obvod obrazců. Vypracováno ve dvou verzích – s čtvercovou…
Zobrazeno 12 z 57 položek