Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (34)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 34 položek
základní vzdělávání
14. 5. 2023 0x 1214x
Matematické operace v oboru přirozených čísel do 100
Žáci hravou formou provádí zpaměti v prezentaci v PowerPointu jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Pamětně…
základní vzdělávání
31. 1. 2022 0x 5236x
Násobilka do 5 a mouchy
Materiál procvičí násobení do 5. Najdete zde příklady a mouchy se správnými výsledky.
základní vzdělávání
1. 9. 2020 0x 7792x
Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek
Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek – procvičování s tabletem či mobilem (ale i s počítačem). Trojice…
základní vzdělávání
5. 2. 2018 0x 2428x
Puzzle – nejmenší společný násobek
Puzzle na určování nejmenšího společného násobku ve třech úrovních obtížnosti. Vhodné pro individuální práci či práci…
základní vzdělávání
21. 6. 2017 0x 5865x
Násobkové bludiště
Jednoduchá úloha na procvičení hledání násobků zadaného čísla (projdi bludištěm po násobcích zadaného čísla). Program…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
9. 3. 2017 0x 2770x
Najdi cestu po násobcích čísel
V tabulce vyhledávají a vybarvují žáci cestu po násobcích zadaných čísel. Jako bonus je zde i najdi a vybarvi cestu po…
základní vzdělávání
23. 5. 2016 1x 7337x
Násobkové řady
Jednoduchá úloha na procvičení malé násobilky. Program umožňuje přípravu dalších zadání.
základní vzdělávání
19. 1. 2015 0x 10914x
Násobkové puzzle
Sada pracovních listů k procvičování násobilek 2–5.
základní vzdělávání
5. 9. 2013 0x 7662x
Násobení do 100
Žáci doplní výsledky k daným číslům v tabulce. Obměnou k daným součinům naleznou chybějícího činitele. V prezentaci…
odborné vzdělávání
27. 2. 2013 0x 3116x
Stavba PC – grafická karta
Grafická karta jako zobrazovací jednotka – výstup; typy a druhy grafických karet; výrobci. 7. prezentace bloku stavba…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
15. 5. 2012 0x 2890x
Vylušti zprávy
Materiál je určen pro žáky s lehkým mentálním postižením. Obsahuje 3 pracovní listy s příklady, které se týkají částí…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
24. 4. 2012 0x 3492x
Nalož vagónky
Hra je určena pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žáci pracují ve dvojicích. Je možno procvičovat násobky i…
Zobrazeno 12 z 34 položek